Митническа хроника

Брой 6/2004

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ :

Комбинираната номенклатура и Интегрираната митническа тарифа на Република България за 2004 година

Списък на стоки, за които е предвидена тарифна квота за внос за 2004 г. съгласно ангажиментите на България по Списъка със задълженията и отстъпките към Общото споразумение по митата и търговията 1994 г.

Страни и региони, на които България предоставя тарифно третиране "най-облагодетелствана нация" при внос на стоки, произхождащи от тях

Страни и региони, на които България предоставя преференциално тарифно третиране в рамките на Общата система за преференции в размер на 70 на сто от ставките на митата при внос

Страни и региони, на които България предоставя нулеви ставки на митата при внос в рамките на Общата система за преференции

Страни - членки на ЕС (или включени в митническата територия на ЕС), ЕАСТ, ЦЕФТА и страни, с които България има сключени споразумения за свободна търговия

Списък на тарифните номера за предоставяне на преференции съгласно Общата система за преференции

Автономни тарифни редукции за внос с нулево или намалено мито за 2004 г. Приложения по преференциалните споразумения, по които България е страна

Стоки с произход от страните на Европейския съюз (ЕС)

Стоки с произход от страните на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ)

Стоки с произход от страните на Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА)

Стоки с произход от Турция

Стоки с произход от Македония

Стоки с произход от Израел

Стоки с произход от Естония

Стоки с произход от Литва

Стоки с произход от Латвия

Стоки с произход от АлбанияКъм архив