Митническа хроника

Брой 0 - годишен отчет за 2015/2016

2ПРИХОДИ ОТ ДДС ПРИ ВНОС, АКЦИЗИ И МИТА

Приходи от акцизи

Приходи от ДДС при внос

Приходи от мита

6МИТНИЧЕСКИ И АКЦИЗЕН КОНТРОЛ И ПРЕВЕНЦИЯ

Противодействие на митническите, акцизните и валутните нарушения и нелегалния трафик на наркотични вещества, прекурсори и оръжие

    

 

Защита на права върху интелектуалната собственост

Борба с наркотрафика

Контрабанда на оръжия

Рентгенов контрол

Борба с контрабандата и нелегалната търговия с енергийни продукти, алкохолни напитки и тютюневи изделия

Митнически мобилни групи

Валутен контрол

13Лабораторни анализи и експертизи

14Последващ контрол

15ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА И ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ПОЛИТИКИ НА ЕС

18НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ

19ОБУЧЕНИЕ

21ЕЛЕКТРОННИ МИТНИЦИ

Поддръжка и работоспособност на информационните системи

Развитие на информационните системи

Повишаване на административния капацитет

Взаимодействие с други организации

23МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Европейски съюз

Многостранно сътрудничество

Двустранно сътрудничество

25КОМУНИКАЦИЯ С ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

 

 

Пълния текст на отчета можете да видите ТУККъм архив