Митническа хроника

Брой 1/2016

 

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ:

IN MEMORIAM:_____

1 Ваньо Танов

ТЕМАТА__________

2 Международният ден на митническия служител

 

КОНКУРС________

7 Тема: „Одобрени икономически оператори. Концепция и бъдеще".

 

НОВИНИТЕ______

11 Промени в структурата на Агенция „Митници"

     Отново наводнение на МП Капитан Андреево

12 60 000 лв. от споразумения по актове на Митница Русе

13 Промените в ЗАДС ще доведат до намаляване на приходите от СМОД

 

МЕЖДУНАРОДНИ________

14  Обнародвани са Делегираният регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 от 28.07.2015 г. и Регламент за изпълнение(ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24.11.2015 г.

15  Сърбия - Конвенция за общ транзитен режим

      Украйна и вътрешният пазар на ЕС

16  Доклад на СМО за нелегалната търговия през 2014 г.

17  Разширяване обхвата на ITA

 

IPR_______________

18 2015 г. - Защита на правата върху интелектуалната собственост

 

РАЗКРИТИЯ__________

21  Разкрит хероин на Лесово и Видин

      Марихуана на Дунав мост 2

22  Успешни акции на мобилните митнически групи

23  Златни накити на Малко Търново и Капитан Андреево

24  Международна мрежа за нелегално производство и разпространение на тютюн за    наргиле разкри митническа мобилна група

Пълния текст на списанието можете да видите ТУК -Към архив