Митническа хроника

Брой 1/2017

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" ЗА 2016 г.

-2-ПРИХОДИ ОТ АКЦИЗИ, ДДС ПРИ ВНОСИ МИТА

Приходи от акциз

Приходи от ДДС при внос

Приходи от мита

-7- 

МИТНИЧЕСКИ, АКЦИЗЕН И ВАЛУТЕН КОНТРОЛ И ПРЕВЕНЦИЯ

Противодействие на митническите, акцизните и валутните нарушения и нелегалния трафик на наркотични вещества, прекурсори и оръжие

Борба с контрабандата и нелегалната търговия с акцизни стоки

Валутен контрол

Защита на права върху интелектуалната собственост

Борба с наркотрафика

Контрабанда на оръжия и боеприпаси

Митнически мобилни групи

Контрол със сканиращи средства

-13-Лабораторни анализи и експертизи

-14-Последващ контрол

-15-РАЗВИТИЕ И ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКАТА И ДРУГИТЕ ПОЛИТИКИ НА ЕС

-18-РАЗВИТИЕ И ПРОМЕНИ В АКЦИЗНАТА ПОЛИТИКА

-19-ЕЛЕКТРОННИ МИТНИЦИ

Поддръжка на работоспособността на информационните системи

Развитие на информационните системи

Повишаване на капацитета чрез е-митници

-21- КАДРОВА ПОЛИТИКА И СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ

-22- ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

-23- МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Европейски съюз

Многостранно сътрудничество

Двустранно сътрудничество

-25- КОМУНИКАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Пълният текст на доклада можете да видите тук

http://customs.bg/bg/page/589Към архив