Митническа хроника

Брой 2/2018

В брой 2/2018 г. на Митническа хроника Ви представяме Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция "Митници" - "е-Митници" (2016-2025 г)Към архив