Митническа хроника

Брой 2/2004

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ :

125 години Български митници

Асен Асенов, директор на Агенция “Митници”: Не сме изключение от обществото, в което живеем

Поздравления

Защита на правата върху интелектуалната и индустриалната собственост

“Краун Ейджънтс” отчетоха резултати от програмата за реформа в БМА

Улесняване на търговията и транспорта в Югоизточна Европа

Среща в Гюргево

Концепцията за едно гише и митниците

Електронното обучение в митническите администрации на ЕС

ЕС стана най-голямата зона за свободна търговияКъм архив