Митническа хроника

Брой 4-6/2004

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ:

 

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МИТНИЦИ

1879 – 2004

Указът

Началните години

Полагане основите на митническата служба

     Още история: Временните наставления на митарските стражаре

                               Видни личности, работили в българските митници

Митарственият устав на българското княжество

Митническите отношения с други държави

     И това е история: Миналото и настоящето на Ломската митница

Първият български закон за митниците

     И това е история: Как станах митничар и реших първото си контрабандно дело

До края на ХІХ в.

По-нататъшно уреждане на митническите дела

Първите десетилетия на ХХ в.

Правилникът за митниците от 1900 г.

Първата специфична митническа тарифа

Законът за митниците от 1906 г.

     И това е история: Какво се изисква от митничаря

Отделението за митниците

     И това е история: Значението на митницата

Новите митнически тарифи

Международните аспекти

     И това е история: Митнишкият чиновник

Дружеството на митническите чиновници

     И това е история: Митничарство и общество

До 1944 гоДИНА

Промени в отделението за митниците

     И това е история: За фискалните пчелици

Регламентиране на различни аспекти от митническата дейност

В годините на войната

1944 – 1989 година

Опазване на монопола на държавата върху вноса и износа

СЛЕД 1990 ГОДИНИ

Българските митници – бъдеща външна граница на ЕС

Ръководители на Българската митническа администрация

пОСВЕЩАВА СЕ НА 125-АТА ГОДИШНИНА НА БЪЛГАРСКИТЕ МИТНИЦИКъм архив