Митническа хроника

Брой 1-2/2006

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ:

МИТНИЧЕСКА ТАРИФА 2005

· Комбинираната номенклатура и Интегрираната митническа тарифа на Република България за 2005 година. Автономни мерки за суспендиране на митата от 1 януари 2005 г. Анелия Ангелова

· Списък на стоки, за които е предвидена тарифна квота за внос за 2005 г. съгласно ангажиментите на България по Списъка със задълженията и отстъпките към Общото споразумение по митата и търговията 1994 г.

· Страни и региони, на които България предоставя тарифно третиране “най-облагодетелствана нация” при внос на стоки, произхождащи от тях

· Страни и региони, на които България предоставя преференциално тарифно третиране в рамките на Общата система за преференции в размер на 70 на сто от ставките на митата при внос

· Страни и региони, на които България предоставя нулеви ставки на митата при внос в рамките на Общата система за преференции

· Страни ­ членки на ЕС (или включени в митническата територия на ЕС), ЕАСТ, ЦЕФТА и страни, с които България има сключени споразумения за свободна търговия

· Преференциални мерки по Общата система за преференции

· Автономни мерки за суспендиране на митата от 1 януари 2005 г.

· Приложения по преференциалните споразумения, по които България е страна

· Стоки с произход от страните на Европейския съюз (ЕС)

· Стоки с произход от страните на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ)

· Стоки с произход от страните на Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА)

· Стоки с произход от Турция

· Стоки с произход от Македония

· Стоки с произход от Израел

· Стоки с произход от Албания

· Стоки с произход от Сърбия и Черна гора

· Стоки с произход от Молдова

· Стоки с произход от Босна и ХерцеговинаКъм архив