Митническа хроника

Брой 5/2006

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ:

На прага на ЕС

Българските митници в цифри и факти

През призмата на докладите на ЕК

Законодателство

Финансови резултати

Борба с митническите и валутните нарушения

Борба с незаконния наркотрафик и трафика на оръжие

Мобилен контрол

Лабораторни изследвания

Последващ контрол

Информационни технологии

Международна дейност

Обучение и квалификация

Интегритет и митническа етика

Връзки с институциите и бизнеса

ПРИЛОЖЕНИЕ

Инфраструктура и оборудванеКъм архив