Митническа хроника

Брой 6/2006

В броя ЧЕТЕТЕ:

МИТНИЧЕСКА ТАРИФА 2006

ПРИЛОЖЕНИЯ

Комбинираната номенклатура и Интегрираната митническа тарифа на Република България за 2006 г. Анелия Ангелова

Списък на стоки, за които е предвидена тарифна квота за внос за 2006 г. съгласно ангажиментите на България по Списъка със задълженията и отстъпките към Общото споразумение по митата и търговията 1994 г.

Страни и региони, произходът на стоките от които е обект на специфично третиране

Преференциални мерки по Общата система за преференции

Автономни мерки за суспендиране на митата от 1 януари 2006 г.

Приложения по преференциалните споразумения, по които България е страна Стоки с произход от страните на Европейския съюз (ЕС); Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ); Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА); Турция; Македония; Израел; Албания; Сърбия и Черна гора; Молдова; Босна и ХерцеговинаКъм архив