Митническа хроника

Брой 3/2002

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ :

Анелия Ангелова, директор на дирекция "Тарифна политика": За да успеем, ни е нужно сътрудничество с легитимния бизнес

Приходите в бюджета се увеличават

Среща между българската и турската митническа администрация

България и Иран ще си сътрудничат в митническата област

Контрабандата на цигари - тема на еднодневен форум

Десет години македонски митници

Политиката на обучение в митническата администрация

Григор Начкович - най-самотният български политик

Митническа тарифа

За контакти

Адрес: София, ул. "Аксаков" N1Телефони : 98 59 43 30, 98 59 42 12

e-mail : mh@customs.government.bg

 Към архив