Митническа хроника

Брой 1/2006

В броя четете:

Актуално

Експертите от ЕК оцениха положително

дейността на Агенция “Митници”

НОВИНИ

Ръст с повече от 35% на приходите

от началото на годината

Въвеждат се нови униформи

за митническите служители

Нова стратегия за сътрудничество

между службите за граничен контрол

Споразумение разпределя отговорностите по почистване на ГКПП

Регламентира се взаимодействието между институциите за защита на правата върху интелектуалната собственост

СМО

Среща в Баку

ИНФОРМАЦИЯ

Списък на новите банкови сметки

на Агенция “Митници”

ПРИОРИТЕТИ

Приносът на БМА в борбата

с пиратството и фалшифицираните стоки

ОПИТ

Моделът за партньорство между митници и бизнес в Швеция

Традиция

Международният ден на митниците

ПРИЛОЖЕНИЕ

Новите митнически униформиКъм архив