Митническа хроника

Брой 4/2006

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ:

България - ЕС

Промените в митата във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз. Анелия Ангелова

Администриране на тарифните квоти за внос. Мария Копаранова

Правилата за произход на стоките в преференциалната търговия на ЕС. Анета Бобева

Преференциалните договорености на ЕС. Анета Бобева

Въвеждане на автономни мерки за суспендиране на митата. Ангел Найденов

ПРИЛОЖЕНИЯ

Преференциалните договорености на ЕС и съответните правила за произход

Страните извън ЕС и приложимите към тях преференциални договореностиКъм архив