Митническа хроника

Брой 5/2006

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ:

България - ЕС

Александра Наумова: Работим вече на европейска вълна

НОВИНИТЕ

Агенция “Митници” изпълни близо 94% от целия годишен план

Унищожихме 886 кг наркотици

Улесняване на търговията и транспорта в Югоизточна Европа

Нови технически средства за контрол

СЕМИНАР

Медиите в борбата с измамите и корупцията

проект

Опазване на културното наследство

Дейността на холандските митници по опазване на културното наследство

СМО

Промени в Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките

ЕК

Европейските митници в борбата срещу пиратството и фалшифицираните стоки

ПРИЛОЖЕНИЕ

Износ на движими паметници на културата за трети страни съгласно европейското законодателствоКъм архив