Митническа хроника

Брой 2/2007

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ:

ТЕМА НА БРОЯ

Европейските митници в борбата с пиратството и фалшифицираните стоки

Операция Diabolo

СМО отговаря на призива на Г 8

Агенция "Митници" спря над 150 000 фалшификати

Още задържани маркови стоки

Нерегистрираните у нас марки - жертва на фалшификатори

Споразумение с SNB-REACT

Меморандум за сътрудничество с "Филип Морис България"

Всяка епоха си има своите фалшификатори

НОВИНИТЕ

Заловихме най-голямата пратка ефедрин

Визита

Нови ГКПП

Удар срещу контрабандата на парфюми

"Единен фиш" във всички ГКПП

Модернизиране на Капитан Андреево и Калотина

Споразумение за митническо сътрудничество с Япония

ПОСТИЖЕНИЯ

Ръст на разкриваемостта при нелегалния трафик на културни ценности

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Нови правила за пренасяне на парични средства през външните граници на ЕС

Наредба № 10 от 16 декември 2003 г. за износа и вноса на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и за водене на митническите регистри по чл. 10а от валутния закон

ОПИТ

Едно гише - отворена врата за улесняване на търговията

ЕС-КАЛЕЙДОСКОП

Портрет на Европа без Европейския съюз

СПОРТ

Пет митнически отбора участваха в турнир по футболКъм архив