Митническа хроника

Брой 4/2002

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ :

СМО и новите предизвикателства

Приоритетът: битка с корупцията

Декларация от Аруша

МИТНИЧЕСКИ НОВИНИ

Споразумение за обмен на информация с НСлС

Увеличават се приходите в бюджета

Тръгнаха мобилните групи

Среща в Брюксел

Традиционни контакти

В РЕГИОНА

Увеличаване на търговията и транспорта в Югоизточна Европа

Среща между БУЛПРО и ЮПРО в Ниш

В ИСЮЕ центъра се включват още държави

ПРИЕМНА

Промените в нормативната уредба за вноса на автомобили от

инвалиди

ПРОГРАМА Митници 2002

Включихме се в проекта "Оценка на резултатите"

ОБМЕНИ "МИТНИЦИ 2002"

Меморандуми за разбирателство: митници и бизнес

Електронни митници

Още за сътрудничеството и взаимната помощ

ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВОТО

Разкрити нарушения от българските митничариКъм архив