Митническа хроника

Брой 5/2007

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ:

ТЕМА НА БРОЯ

 

Въвеждаме статута на одобрения икономически оператор

 

Участниците в международната търговска верига и техните отговорности

 

Видове сертификати

 

АЕО Самооценка

 

Процедура за подаване на искане за издаване

на сертификат за АЕО и издаване на сертификата

 

Проверка за изпълнение на критериите за АЕО сертификат

 

Какво се случва след издаване на сертификата

 

Искане за сертификат за АЕО

 

АЕО сертификатКъм архив