Митническа хроника

Брой 3/2008

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ:

ТЕМА НА БРОЯ

40 ГОДИНИ ЕВРОПЕЙСКИ МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

Забележителна дата в европейското изграждане

Митнически служители, тази година е ваша!

Парижка декларация относно бъдещата роля на митниците

Митниците - гарант за безопасността и сигурността на ЕС

Поглед към историята, настоящето и бъдещето

НОВИНИТЕ

Христо Кулишев представи новите си заместници

Меморандум за взаимодействие с Transparency International

Затвориха безмитните магазини и бензиностанции

Топразкрития на български митничари за последните два месеца

СМО

Съветът на СМО проведе годишните си сесии

Новият генерален секретар на СМО

СПОРТ

Агенция „Митници" участва в международен турнирКъм архив