Митническа хроника

Брой 1/2009

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ:

АКТУАЛНО

Митниците и околната среда: да защитим нашето природно наследство

Българските митници в защита на околната среда

ИНТЕРВЮ

Галеб Касем, генерален директор на йорданските митници:

Имаме възможности за разширяване на сътрудничеството

ЩРИХИ

Кралството на хашемитите

ОТЧЕТ

ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" ПРЕЗ 2008 г.

Финансови резултати

Борба с митническите, акцизните и валутните нарушения

Вътрешен контрол и митническа етика

Последващ контрол

Лабораторни проверки

Митнически режими и процедури

Тарифна политика

Развитие на БИМИС и компютризация на администрацията

Международни отношения

Обучение и квалификация

Връзки с обществеността и бизнеса

ТРАДИЦИЯ

Митническата администрация отбеляза своя празник

 

Брой 1/2009 г.Към архив