Митническа хроника

Брой 1/2011

 

 PDF-Формат

ел.адрес mh@customs.bg

 

 

В броя четете:

 

 

Годишен доклад на Агенция „Митници" за 2010 г.

 

Реформата в митниците                                                                       

Кадрова политика

 

Анализ на вноса, износа и приходите от ДДС, акцизи и мита         

Общи приходи

Приходи от ДДС от внос

Приходи от акцизи

Приходи от мита

Износът - двигател на икономиката

 

Митнически и акцизен контрол и превенция                                      

Противодействие на митническите, валутните и акцизните

нарушения и нелегалния трафик на наркотични вещества,

прекурсори и оръжие

Наркотрафик

Оръжие и боеприпаси

Специализиран склад за наркотични вещества

Международни операции

Мобилен контрол

 

Последващи проверки                                                                              

 

Прилагане на Общата търговска и другите политики на ЕС                

 

Лабораторни проверки                                                                               

 

Инициирани законодателни промени                                                      

 

Електронни митници                                                                                   

 

Обучение                                                                                                       

 

Комуникация с институциите и бизнеса                                                   

 

Международно сътрудничество                                                                  

 

Контакти с митниците                             Към архив