Митническа хроника

Брой 1/2012 - Годишен доклад на Агенция "Митници"/2011

PDF-Формат

  

Годишен доклад на Агенция „Митници" за 2011 г

Реформирани митници

Кадрова политика

 

Обучение

 

Внос, износ и приходи от ДДС, акцизи и мита 

Приходи от ДДС от внос

Приходи от акцизи

Мита

Пътни такси и разрешителен режим на ГКПП

Износ на стоки

 

Митнически и акцизен контрол и превенция 

Противодействие на митническите, акцизните и валутните нарушения

и нелегалния трафик на наркотични вещества, прекурсори и оръжие

Борба с наркотрафика

Оръжие и боеприпаси

Специализиран склад за наркотични вещества

Международни операции

Мобилен контрол

 

Лабораторни проверки

 

Последващи проверки

 

Прилагане на общата търговска и други политики на ЕС

 

Електронни митници

 

Нормативни промени

 

Митническа политика на ЕС през 2011 г.

 

Международно сътрудничество

 

Комуникация с обществеността и бизнесаКъм архив