Митническа хроника

Брой 3/2012

 

 

В броя четете:

Тема на броя

Управлението на риска в Агенция „Митници"

Стефан Златков, началник на Митница Столична:

Звеното за вътрешен одит ни оказа пълно съдействие

Актуално

Нови нормативни актове, свързани с прилагане на ЗДСл

Модернизация

Двуенергийни рентгени засилват митническия контрол

Рекордни 4,2 тона хашиш

67 кг  кокаин на русенското

 Пристанище Изток

Митническите дознатели имат нови

специализирани автомобили

100 % прозрачност върху контрола и паметта

на митницата

Приемна

Нови изисквания на Митническия съюз

Беларус - Казахстан - Русия

ЕС

България - първа в ЕС по брой на задържани артикули фалшифицирани стоки

Среща на Клуба на генералните директори

По света

СМО ще защитава икономическата конкурентоспособност

История

Моята лаборатория или анализъ на виното по най-съкратена процедура

 

pdf-формат

 Към архив