Митническа хроника

Брой 6/2012 /Годишен доклад на Агенция "Митници"/2012

pdf-формат

В броя

Годишен доклад на Агенция „Митници"

за 2012

Кадрова политика

Обучение

Внос, износ и приходи от ДДС , акцизи и мита

Приходи от ДДС от внос

Приходи от акцизи

Мита

Износ на стоки

Митнически и акцизен контрол и превенция

Противодействие на митническите, акцизните

и валутните нарушения  и нелегалния   трафик

на наркотични вещества, прекурсори и  оръжие

Защита на правата върху интелектуалната собственост

Борба с наркотрафика

Специализиран склад за наркотични вещества

Международни операции

Последващ контрол

Лабораторни проверки

Прилагане на общата търговска и други политики на ЕС

Електронни митници

Нормативни  промени

Международно сътрудничество

Комуникация с гражданите и бизнесаКъм архив