Митническа хроника

Брой 6/2013

pdf-формат

 

В броя:

Годишен доклад на Агенция ,,Митници'' за 2013 г.

Внос, износ и приходи от ДДС, акцизи и мита

Приходи от ДДС от внос

Приходи от акцизи

Приходи от мита

Износ на стоки

 

Митнически и акцизен контрол и превенция

 

Противодействие на митническите, акцизните и валутните нарушения

и нелегалния трафик на наркотични вещества, прекурсори и оръжие

 

Защита на правата върху интелектуалната собственост

Борба с наркотрафика

Специализиран склад за наркотични вещества

Международни операции по противодействие на нелегалния наркотрафик

Контрабанда на оръжия

Борба с контрабандата и нелегалната търговия с тютюневи изделия и алкохол

 

Лабораторни проверки

Последващ контрол

Прилагане на общата търговска и други политики на ЕС

 

Електронни митници

 

Нормативни промени

 

Кадрова политика, професионални стандарти и интегритет 

 

Обучение

 

Международно сътрудничество

 

Комуникация с обществеността и бизнеса

 Към архив