Митническа хроника

Брой 1/2014

pdf-format

В БРОЯ ЧЕТЕТЕ:

ТЕМАТА

Празникът на митниците

Международният ден на митниците 2014

НОВИНИТЕ

Среща между българската и турската митническа администрация

Споразумение с КНСБ и КТ ,,Подкрепа''

Нов зам.-директор на Агенция ,,Митници''

За първите девет месеца от работата си

БАЦИС е регистрирала над 570 000 документа

Експерт от агенцията, преизбран на висок пост

ПРОЕКТИ

Внедрени са нови информационни модули по проект по ОПАК

Стартира изпълнението на четири проекта по ОПАК

Моника Димитрова-Бийчър, ръководител на ОПАК:

Проектът е изпълнил основната идея на електронното управление 

 ЕС

Програма ,,Митници 2020''

ИНТЕРВЮ

Георги Мантарков, директор на НУЦ:

Ще внедрим рамката на компетентностите за митническата професия в ЕС

ПРИЗ

Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Mитнически кодекс на Съюза -

анализ и съпоставка с регламент (ЕИО) № 2913/92 относно създаване на Митнически кодекс на Общността

ЧЕСТВАНЕ

Световен ден на дивата природа

 Към архив