Митническа хроника

Брой 6/2014

 

В броя:

Годишен доклад на Агенция ,,Митници'' за 2014 г.

 Анализ на приходите от ДДС от внос,акцизи и мита

     Приходи от ДДС от внос

     Приходи от акцизи

    Приходи от мита

Митнически и акцизен контрол и превенция

Противодействие на митническите, акцизните и валутните нарушения и                                      

нелегалния трафик на наркотични вещества, прекурсори и оръжие

     Защита на права върху интелектуалната собственост

     Борба с наркотрафика

     Контрабанда на оръжие

     Борба с контрабандата и нелегалната търговия с енергийни продукти, алкохолни напитки и тютюневи изделия

     Валутен контрол

    Лабораторни проверки

    Последващ контрол

    Прилагане на общата търговска и други политики на ЕС

    Електронни митници

    Нормативни промени

    Кадрова политика

    Обучение

    Международно сътрудничество

    Комуникация с гражданите и бизнесаКъм архив