БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ 

Народно събрание на Република България

Министерски съвет

Президент на Република България

Министерство на финансите на Република България

Интернет връзки към официални страници на български държавни институции

Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС)

 

 

 

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР в рамките на координационния механизъм по европейските въпроси

МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ И МИТНИЧЕСКИ АДМИНИСТРАЦИИ

ОЛАФ Европейската служба за борба с измамите

СМО Световна митническа организация

SELEC

  CVRIA Съд на Европейския Съюз

Икономическа комисия за Европа на ООН

Австрия: Управление на митниците, данъците и акцизите

Белгия: Централна митническа и акцизна администрация

Великобритания: Съвет на митниците и приходите на Н.В. 

Гърция: Главно управление на митниците и акцизите

Германия: Съвет за митници и акцизи

Дания: Централна митническа и данъчна администрация

Естония: Данъчен и митнически съвет 

Ирландия: Служба на комисарите по приходите

Испания: Управление на митниците и специалните данъци

Италия: Митническа агенция

Кипър: Централно митническо управление

Латвия: Национален митнически съвет 

Литва: Митническо управление

Люксембург: Управление на митниците и акцизите

Малта: Митническо управление

Полша: Митническа служба

Португалия: Главно митническо управление

Румъния: Национален митнически орган

Словения: Митническа администрация

Унгария: Митническа и финансова гвардия

Финландия: Национален митнически съвет

Франция: Управление на митниците и косвените данъци

Холандия: Данъчна и митническа администрация

Чешка Република: Главно митническо управление

Швеция: Митническа администрация