Георги Мантарков

  Георги Мантарков
Директор на Дирекция
"Национален учебен център"

Име: Георги Мантарков

/Директор на дирекция "Национален учебен център" в Агенция "Митници"/

Завършена степен на образование: Висше, Икономически Университет - Варна

Специалност: Стокознание

                    /доктор по икономика/ 

Професионален опит

1990 - до момента - Агенция "Митници"

- главен експерт, началник на отдел и директор на дирекция "Национален учебен център"