Важно е да знаете:

От 25.04.2017 г. за всички стоки, транспортирани до или през Турция под покритието на карнети ТИР, задължително ще се подава електронно предварителна декларация

 

 

Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС), влезе в сила на 30 октомври 2013 г. и неговото прилагане ще започне от 1 май 2016 г. В тази връзка  Агенция „Митници" публикува

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Небходими документи при аварийна процедура за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Информация за еквивалентност между конвенционално произвеждана захар и био-захар (документ TAXUD/A2/2014/047) можете да намерите тук

Друга полезна информация за режим Активно усъвършенстване можете да намерите тук

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Какво трябва да знаем за възстановяването на акциз за автомобил?

Искане за възстановяване на акциз за автомобил(Приложение към чл.7, ал.1 на ЗВНАУА)

Как да прилагаме правилно разпоредбите за митническо оформяне на ТИР карнети?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация относно документи за издаване на разрешителни за продажба на тютюневи изделия:

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Автоматично приемане на декларациите за режим транзит и данните за карнет ТИР в NCTS.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наръчник транзит - кодифицирана версия (на Английски език) 

  Указания за бракуване на стари бандероли и подмяната им с нови

Информация за търговския сектор за организацията на митническите учреждения във връзка с преструктурирането на митническата администрация

 

Маркиране на горива

 

Документ за удостоверяване на предназначението на акцизните стоки

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------