Агенция "Митници" пое домакинството на срещата на Клуба на Генералните директори на митническите администрации на държавите-членки на Европейския съюз и Турция на 22 и 23 май 2008 г. на Златни пясъци, Варна.

Клубът е неформалният ежегоден форум, на който ръководителите на тези митнически администрации обсъждат съвместно политически, стратегически и актуални въпроси от особена важност.

Очаква се тази година в срещата на Клуба да вземат участие около сто представители на митническите администрации на държавите-членки на ЕС и на Генерална дирекция "Данъчни и митнически въпроси" на Европейската комисия.