КОНТАКТИ


Национален учебен център
Лица за контакт: Георги Мантарков, Галя Монова
Адрес: гр. София, 1540, бул. "Брюксел" № 1
Тел. 02/9859 47-71; 945-91-18;
e-mail: NUC@customs.bg

 

Регионален учебен център Русе
Лице за контакт: Диляна Моллова
Адрес: гр. Русе, 7005, ул. "Байкал" № 10
Тел. 082/84-47-79
e-mail: Dilyana.Mollova@customs.bg