ОБОБЩЕНИ   РЕЗУЛТАТИ  ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" ПРЕЗ 2006г.

През 2006 г. Агенция "Митници" внесе в бюджета над 7 милиарда лева от внос

 Финансови резултати

 

Общите приходи от ДДС, мита, акцизи и глоби, събрани от Агенция "Митници", по касовото изпълнение на Републиканския бюджет за 2006 г. възлизат на 7 007 751 357 лева.

В сравнение с 2005 г., тези резултати са с 1 613 902 777 лева повече или представляват 29,9% ръст на приходите и изпълнение от 116,1 % от заложения годишен обем в плана на Министерство на финансите за 2006 г.

Събраните мита за 2006 г. са в размер на 454 489 915 лева и представляват 127,1% изпълнение на предвидения годишен обем в Закона за държавния бюджет. В сравнение с 2005 г. събраните мита през 2006 г. са с 82 993 374 лева повече или с 22,3 %.

Касовото изпълнение на ДДС от внос за 2006 г. възлиза на 5 975 647 968 лева. Увеличението спрямо 2005 г. е с 1 411 734 998 лева или с 30,9 %. Спрямо заложеното в годишния план за 2006 г. изпълнението представлява 116,6 на сто.

Касовото изпълнение на акцизите от внос /нетен размер/ възлиза на 511 153 695 лева и е със 66 760 942 лева повече от събраните акцизи за 2005 г. или с 15,0%. Спрямо обема, заложен в годишния план на Министерство на финансите, изпълнението е 103,4 на 100.

Приходите от глоби, санкции и лихви за 2006 г. са в размер на 66 459 779 лева, което е с 52 413 464 лева повече от 2005 г.

През месец декември нетните приходи, събрани от Агенция "Митници", са 687 164 226 лева. Сумата е със 133 590 767 лева повече от декември миналата година, което представлява ръст от 24,1%. Приходите са от внос на стоки, от мита, ДДС, акциз и глоби, санкции, лихви и са внесени в Републиканския бюджет /касово изпълнение/.

И през 2006 г. остана константна тенденцията за изпреварващ ръст на приходите ( 29,9%) пред изменението на стойностния обем на вноса (25,8%).

 

Резултати от борбата с митническите и валутни нарушения

      За периода от 1 януари до 31 декември 2006 год. включително, са образувани общо 15 235 административно-наказателни преписки, от които 15 058 за митнически и 177 броя за валутни нарушения.

Митническите нарушения с висока степен на обществена опасност са 8 563, като 7 545 от тях са за митническа контрабанда, 321 са за митническа измама и 697 - за отклонение на стоки от митнически режим или направление. Статистиката сочи, че митническите служители са разкривали средно на ден по 42 нарушения, от които близо 24 са с висока степен на обществена опасност.

 Задържани са български лева и валута, както и златни (65,893 кг.) и сребърни (61,015 кг.) изделия на обща приблизителна стойност 4 305 800 лв.

 

Нарушения по някои групи стоки за периода от началото на тази година:

ЦИГАРИ:

6 108 нарушения с предмет на нарушение "тютюневи изделия", при които са задържани 46 208 120 къса цигари, както и 11 710 бр. пури и пурети.

МЕСА И МЕСНИ СУБПРОДУКТИ:

37 нарушения, предмет на нарушение над 542 тона.

СУХО МЛЯКО НА ПРАХ:

37 случая, предмет на нарушение над 1 235 тона

 

ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ:

144 нарушения, предмет на нарушение близо 87 000 бр. изделия от плат, както и приблизително 31 тона употребявани дрехи; задържани са над 141 км плат.

 

ОБУВКИ:

98 нарушения, предмет на нарушение близо 131 000 чифта.

 

КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ:

за периода има 17 случая на предотвратени опити за нелегален трафик

 

ФАЛШИВА ВАЛУТА:

11 случая. Задържани са общо 111 300 евро и 1 400 щатски долара. В 10 от случаите са задържани фалшиви евро банкноти, а в 1 случай - фалшиви долари.

ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ:

 

24 случая, в които са задържани 2 автомата "Калашников", 7 бойни пистолета, 388 газови пистолета, 8791 патрона (различни видове), 1240 нервно-паралитични спрейове.

 

 

 

Борба с наркотрафика

 

Общото количество наркотични вещества и прекурсори, задържани от Агенция "Митници" през 2006 г. възлиза на 1459.895 кг, 96 618 табл., 250 ампули, 400 стръка канабис и др. в 148 случая. От тях хероин - 492.804 кг, амфетамин - 281.802 кг, екстази - 75.126 кг, кокаин - 63.333 кг, хашиш - 29.792 кг, марихуана - 6.410 кг, фенилоцетна киселина - 500 кг, ефедрин - 9.430 кг, 15 233 таблетки и 200 ампули.

През м. март 2006 г. се проведе международна операция "КОМПАС" за борба с контрабандата на кокаин в морски контейнери и контейнеровози, пристигащи от Латинска Америка и Западна Африка. Решението за провеждане на тази операция беше взето от Работната група по Митническо Сътрудничество към Европейската Комисия. В операцията се включиха 27 европейски митнически администрации.

През м. юни 2006 г. се проведе международна операция "PALLAS" за борба с контрабандата на прекурсори за производство на синтетични наркотици. В операцията се включиха 24 европейски митнически администрации. В рамките на операцията българските митнически служители на границите на страната предотвратиха 5 опита за нелегален наркотрафик и конфискуваха общо 12.921 кг наркотични вещества (хероин, екстази и кокаин). Бяха констатирани и случаи на контрабанда на валута и цигари. България отново зае първото място по брой залавяния за времето на операцията.

            През м. юли 2006 г. се проведе международна операция "ВЪЗПИРАНЕ 5" за борба с контрабандата на хероин по Балканския път в сухопътни превозни средства - камиони, леки автомобили и автобуси. Решението за провеждането на тази операция беше взето от Специализираната работна група по наркотиците към ИСЮЕ Центъра в Букурещ. В операцията се включиха 12  митнически и полицейски администрации от Централна и Югоизточна Европа. В рамките на операцията българските митнически служители предотвратиха общо девет опита за контрабанда, от които 35 кг екстази в два случая, 9.270 кг хероин, 30 000 евро, 1 654 000 къса цигари, 121 броя антични монети и друга търговска контрабанда. След приключването на операцията, ИСЮЕ Центъра в Букурещ официално съобщи, че с посочените резултати България заема първо място сред страните - участници в операцията.

            През м. септември се проведе национална операция "АСИСТЕНТИ" за противодействие на нелегалния наркотрафик по Балканския път в шосейни превозни средства с помощта на митнически кучета за разкриване на наркотични вещества. В операцията участваха 19 екипа водач-куче, които работиха на високо рисковите митнически пунктове Капитан Андреево, Калотина, Малко Търново и Лесово. Основните цели, заложени в оперативния план, бяха успешно реализирани.

 

През м.ноември 2006 г. се проведе международна операция "CONQUEST 2" за борба с контрабандата на хероин в морски контейнери, пристигащи от Афганистан, Пакистан, Индия, Бангладеш, Иран и Оман. Решението за провеждане на тази операция беше взето от Работната група по Митническо Сътрудничество към Европейската Комисия. В операцията се включиха 33 европейски митнически администрации.

 

 

Специализиран склад за наркотични вещества

 

През последните години се запазва устойчива тенденция за увеличаване на приетите за съхранение наркотични вещества в специализирания склад на Агенция "Митници", в който през 2006 г. са постъпили наркотици - веществени доказателства по 2245 досъдебни производства. Този брой е с 486 повече в сравнение с 2005 г.

Организирани и проведени са две унищожавания на наркотични вещества и прекурсори с общо количество 2 718 кг. Унищожени са само тези количества наркотични вещества, за които има влезли в сила присъди или за тях са издадени постановления на прокуратурата.

           

 

Мобилен контрол

За периода 1 януари - 31 декември 2006 г. мобилните митнически групи са извършили общо 3111 митнически проверки на стоки, от които 1789 щателни и 1322 частични. В резултат са съставени 316 акта за митнически нарушения и 22 акта за нарушения по ЗАДС. При 1238 проверки е инициирана процедура по определяне на нова митническа стойност или тарифно класиране. В 74 случая има основание да се счита, че са нарушени права върху интелектуалната собственост на правопритежателя.

 

 

Митническа етика и вътрешни проверки

За периода 01.01.2006 г. - 31.12.2006 г. Инспекторатът на АМ е извършил над 380 проверки и вътрешни разследвания по сигнали и жалби. Образувани са 123 дисциплинарни производства срещу митнически служители и са наложени 127 дисциплинарни наказания, вкл. са уволнени 13 служители. Поради констатирана несъвместимост с изискванията за работа в митническата администрация, определени със Закона за митниците, е прекратено служебното правоотношение на един митнически служител. На основание чл. 100, ал. 2 от Закона за държавния служител са отстранени временно от служба 11 митнически служители - поради образувани срещу тях наказателни производства за престъпления, извършени в качеството им на длъжностни лица. До прокуратурата са изпратени и 10 сигнала за случаи, в които е установено наличието на данни за извършени престъпления от митнически служители.

Тарифна политика

 

През 2006 г. дейността на дирекцията бе основно насочена към подготовката на митническата администрация за прилагане от дата на присъединяване на законодателство и практиките на Европейския съюз в областта на тарифните и нетарифни мерки при внос от и износ за трети страни. Извършеното може да се обобщи както следва:

Подготовка за въвеждане на Комбинираната номенклатура на ЕС за 2007 г. и възприемане на системата за издаване на обвързваща тарифна информация.

Подготовка и участие в системата за решения на ЕС за суспендиране на митата

Подготовка за обнародване на български език на регламентите на ЕС, от компетентност на дирекцията

Разработване на Консултационен модул към националното приложение TARIC на България, който в допълнение към включените на ниво ЕС в TARIC мерки, отразява прилаганите на национално ниво, в това число ДДС и акциз. Консултационният модул е достъпен за ползване от икономическите оператори чрез страницата на Агенция "Митници" в Интернет (http://www.customs.bg/), раздел "Митническа тарифа". Модулът включва следните функционалности:

 • - преглед на номенклатурата на Митническата тарифа;
 • - търсене по текст от описанието на стоките по Комбинираната номенклатура;
 • - търсене на държава или географска област;
 • - преглед на мерките по вноса/износа на стоки;
 • - изчисление на дължимите вземания.

Механизмът за консултация чрез TARIC BG на прилаганите по вноса/износа мерки е аналогичен на този, който се прилага в DDS-TARIC на ЕС.

Усъвършенстване на сътрудничеството с другите компетентни органи по прилагане на мерките при внос от и износ за трети страни. Приемане на подробни правила за сътрудничество между Агенция "Митници" и Държавен фонд "Земеделие",

Подготовка за прилагане на Общата селскостопанска политика на ЕС - изработване на учебни помагала и указания за работа за митническите служители за контрола при вноса и износа на стоки, обхванати от ОСП, провеждане на специализирани обучения за координаторите по тези въпроси на централно и регионално ниво, за ръководни служители от митническите учреждения;

Подготовка за прилагане на преференциалните договорености на ЕС с трети страни и действащите в техните рамки правила за произход - изготвяне на информационни материали, указания за работа на митническите служители, провеждане на семинари с икономически оператори в рамките на комуникационната стратегия на МФ;

В областта на митническите облекчения във връзка с присъединяването Република България към Европейския съюз и с оглед стриктното спазване на Общата митническа и бюджетна политика на Европейския съюз бе направен преглед на разпоредбите в действащото българско законодателство, които предвиждат допускане внос на стоки без заплащане на дължимите митни сборове, с цел те да бъдат приведени в съответствие с изискванията на европейското законодателство.  

Експертите в дирекция "Тарифна политика" работиха през годината и по прилагане на преходните мерки в Акта за присъединяване по отношение доказване на произхода / статута на стоките при търговия в условията на разширената Общност и с трети страни.

 

Лабораторни проверки

През изминалата 2006 г. в  дирекция "Централна митническа лаборатория" е изготвила 1243 лабораторни експертизи, за които е анализирала 1869 броя проби. В резултат на извършените изпитвания (около 5600 анализа) е установено, че при  33.1 % ( 612 броя проби ) от тези проби е установено несъответствие с обявен или деклариран вид на стоката и /или тарифен номер.

Работата по проекта на програма ФАР "Изграждане на национална мрежа от митнически лаборатории", който продължи 15 месеца беше успешно финализиран на 22 ноември 2006 г. Всички основни цели заложени в шесте модула на проекта бяха изпълнени на нужното ниво и в нужните срокове.

- Изготвен е наръчник по качеството според изискванията на ISO 17025 с залегнали в него 17 стандартни оперативни процедури със съответните форми.

- Разработени са стандартни аналитични процедури и е започнала работа по валидирането на съответните аналитични методи.

-  Подадени са документи в БАС  за

-  Изгражда се нова система за контрол на резултатите  от изпитванията, който ще се провежда на три нива според изискванията на ISO 17025.

- Изготвена е наредба  и ръководство за вземане на проби за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки. Проведени са                4 бр.курсове с участие на 60 курсисти митнически служители за прилагане на това ръководство.

- Подготвен е анекс към инструкцията за вземане на проби за целите на контрола на наркотичните вещества ипрекурсорите.

 

Законодателство

 

   През изминалата 2006 г. дейността в областта на законодателството в митническата материя бе насочена основно към подготовка на администрацията за прилагане от 01.01.2007 г. на митническото законодателство на Европейския съюз.

    До месец септември 2006 г. усилията бяха насочени основно към продължаване процеса на хармонизиране на националното ни законодателство с достиженията на правото на ЕС в митническата област. Във връзка с изпълнението на приетия от Министерския съвет  План за действие за 2006 г. за изпълнение на ангажиментите, поети в процеса на преговори за присъединяване към Европейския съюз, бяха направени изменения и допълнения в Правилника за  прилагане на Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 68 от 2006 г.).

В изпълнение на поетите ангажименти по глава 25 "Митнически съюз" продължи участието на служители от агенцията в работни групи и междуведомствени комисии.

Последното тримесечие на 2006 г. бе посветено изцяло на подготовка във връзка дейността на администрацията в условията на членство на България в ЕС.

Бяха прецизирани преводите на български език на Регламент на съвета (ЕЕС) № 2913/92 от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността и на Регламент на Съвета (ЕО) № 2454/93 от 2 юли 1993 г., въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент № 2913, с оглед обнародването им на български език в Официалния вестник на ЕС. 

В страницата на Агенция "Митници" в Интернет бе достъпна информация, предназначена за бизнеса и гражданите, относно новите моменти в митническото законодателство след присъединяването на страната ни в ЕС, промените в митата, преходните мерки, предвидени в Акта за присъединяване.

Бе изготвен и публикуван в Интернет документ с общи насоки по прилагането на митническото законодателство във връзка с присъединяването на Република България към Европейския съюз.  

Бяха изготвени редица указания по отделни въпроси от митническата материя, във връзка с произтичащите от прилагането на европейското законодателство промени.

През април, както и в края на 2006 г. бяха направени промени в Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 30 и 105), като с втората промяна бе уреден въпросът относно приложимостта на закона спрямо митническото законодателство на Европейския съюз.

Промените в националното законодателство през 2006 г. обхващат двете изменения в Устройствения правилник на Агенция "Митници", промяната в правилниците за организацията на дейността на регионалните митнически дирекции, както и издаването, изменението и отмяната на други нормативни актове, свързани с дейността на митническата администрация.     През годината бяха направени няколко промени в Закона за акцизите и данъчните складове и в правилника за неговото прилагане. Въз основа на изготвени от Агенция "Митници проекти бяха издадени Наредба № 5 от 29.06.2006 г. на министъра на финансите за условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път (обн., ДВ, бр. 55 от 07.07.2006 г.) и Наредба № Н-17 от 13.12.2006 г. на министъра на финансите за прилагане на разпоредбите на Приложение     № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ (обн., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г.). Издадена бе Наредба № Н-14 от 27.09.2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал (обн., ДВ бр. 82 от 10.10.2006 г.)

 

Изготвени бяха множество становища по представени за съгласуване проекти на международни договори, спогодби, конвенции, закони, постановления и наредби.

 

 

Българска интегрирана митническа информационна система /БИМИС/ и компютъризация на  митническата администрация

Изграждането на втора фаза на Българска система за управление на транзита (БСУТ), чиято цел е да покрие общите изисквания на Новата компютъризирана транзитна система на ЕС, приключи в края на месец юни. БИМИС 2.3 с реализирана функционалност на БСУТ, включваща всички общи изисквания на Новата компютъризирана транзитна система - NCTS, беше внедрена и пусната в експлоатация на 17.07.2006 във всички митнически учреждения. Проведено беше обучение на митническите служители, които ще работят с новата версия на БИМИС в учебните центрове в София, Пловдив и Русе.

За безпроблемното включване на националната система за транзит БСУТ към общата система NCTS на ЕС бяха проведени планираните международни тестове с митническите администрации на Австрия и Чехия.

Продължи работата на Агенция "Митници" по организиране на срещи с търговския сектор, на които да бъдат дискутирани въпроси по прилагане на европейските практики и стандарти при електронно деклариране и необходимите промени в софтуерните решения. Стартираха дейностите по изграждането и тестването на комуникационни връзки от тип "система-система" между информационните системи на търговците и митническата информационна система за електронно деклариране при режим транзит. Завършиха тестовете на софтуерното приложение, даващо възможност за електронно деклариране чрез интернет страницата на Агенция "Митници". Започна регистрацията за деклариране по електронен път на икономическите оператори.

От 01.01.2007 г. БСУТ е в реална експлоатация в рамките на общата система NCTS на страните-членки на Конвенцията за общия транзит. В съответствие с разпоредбите на митническото законодателство на ЕС декларирането за режим транзит се извършва по електронен път.

 

През отчетния период продължи работата по проекта за изграждане на Система за управление на интегрираната тарифа (ITMS) и по-точно по всички модули, които се отнасят за системите Surveillance (Система за наблюдение), SMS (Система за управление на печати, спесимени и др.), EBTI (Система за издаване и публикуване на обвързваща тарифна информация), ISPP (Система за публикуване на информацията, която се отнася за издадените разрешения за МИР) и други. От началото на м.септември стартираха тестовете за съответствие с Комисията (conformance tests) за системите SMS, EBTI и ISPP. Първо бяха проведени локални тестове (local conformance tests) и след тяхното успешно приключване бяха проведени отдалечените тестове за съответствие (remote conformance tests) , които фактически осъществяват връзката с приложенията на Комисията. В края на м. септември беше потвърдено от Комисията за успешно проведени тестове от страна на Българската митническа администрация.

През месец ноември 2006 г. бе реализирана цялата процедура за провеждане на тестове с Комисията и по отношение на Surveillance системата. 

В началото на месец декември 2006 г. бяха конфигурирани различните профили за достъп за различните потребители на системите и беше осъществен достъпа до тънък клиент (light client) приложенията за production environment.

През отчетния период бяха детайлизирани потребителските изисквания към системата БИМИС в съответствие с модулите от ITMS. През месец декември 2006 г. бяха проведени множество тестове на интеграцията между БИМИС и ITMS.

В началото на месец декември 2006 г. бяха получени и инсталирани първоначалните файлове за зареждане (start-up files) за TARIC и Quota системите за реална експлоатация.

 

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕИО) № 2286/2003 на Комисията за промяна на начина на попълване на ЕАД бяха реализирани промените във функционалността на БИМИС по отношение на: клетките на ЕАД, които се попълват при отделните режими, заедно с техните формати, кодове и номенклатури (включително и национални класификатори), интеграция с останалите системи за взаимовръзка със системите на ЕС (ITMS, NCTS). Отчитайки тези промени, бе разработен и утвърден нов единен XML формат за подаване на данните от митническия манифест и ЕАД при внасяне и изнасяне.

Интегрираното приложение БИМИС 2.4 бе тествано през месец декември 2006 г. и бе внедрено и пуснато в реална експлоатация от 01.01.2007 г.

В експлоатация е и комуникационнен център за връзка и обмен на информация с митническите информационни системи на ЕС.

В съответствие с дейностите, свързани с европейската инициатива за Електронни митници и Стратегията за информационни технологии на Агенция "Митници" съответно през месец септември и месец декември 2006 г. стратираха проектите за Система за контрол на износа и за Технологично обновяване на БИМИС.

 

 

Разработването на Системата за управление на акциза (СУА) бе планирано на база на бизнес нуждите в областта на управление на акцизите. За да се постигне гъвкавост при разработката на системата, поради възможните промени на законодателството и европейските изисквания, проектът бе разделен на следните фази:

 • - СУА 1.1 - обхваща разработката на основни национални изисквания;
 • - СУА 1.2 - обхваща разработката на системите в съответствие с изксванията по присъединяване на България към ЕС (EMCS phase 0);

Системата за управление на акциза 1.1 включва функционалности по регистрация и издаване на лицензи, регистрация и издаване на удостоверения, подаване и обработка на акцизни декларации, подаване и обработка на  данни от дневниците за складова наличност, акцизни сметки и др.

СУА 1.1 е внедрена в реална експлоатация от месец юли 2006 г.

Системата за управление на акциза 1.2 е реализация на национални системи по проекта на ЕК EMCS фаза 0 (Excise Movement Control System), в съответствие с изискванията за взаимосвързаност със системите на ЕС. Тези системи, включени в проекта на Европейската Комисия EMCS фаза 0, са:

 • - Система за обмен на акцизни данни (System for Exchange of Excise Data -SEEDv0) - централна база данни (в рамките на ЕС), в която се поддържат данни за икономически оператори, използващи режим отложено плащане на акциз.;
 • - Система за ранно предупреждаване за движението на акцизни стоки (Early Warning System for Excise EWSE) - система за обмен на съобщения между администрациите на страните-членки;
 • - Система за проверка на движението на акцизни стоки (Movement Verification System - MVS) - позволява на компетентните органи да проверяват операциите между двама търговци, посочени в ПАД или ОПАД (опростен ПАД).

 

През периода август - ноември 2006 г., в съответствие с предварително планирания график, бяха проведени тестове за съвместимост с Централния екип по проекта на ЕК и с останалите страни членки.

СУА 1.2 е внедрена в реална експлоатация от 01.01.2007 г.

 

Последващ контрол

Eдна от приоритетните цели на българската митническа администрация през изминалата годива бе пряко свързана с присъединяването на България към ЕС и  подготовката за поемането на функции, свързани с осъществяване на необходимата защита на финансовите интереси на Европейския Съюз. Тази цел може да бъде постигната чрез усъвършенстване на прилагането на съществуващия контрол във всяка точка на митническата територия и въвеждане на по-голяма стандартизация на контрола.

Изхождайки от новите отговорности, звената за последващ контрол в митническата администрация продължиха работата си по изработване и прилагане на единна методика и стандарти за различните видове контрол /предварителен, последващ/,  подобряване използването на техниките на анализа на риска и по-специално при оценяването на икономическите оператори, установяване на рискови профили и обмен на информация, засилване на сътрудничеството с икономическите оператори в посока на опростяване на митническите процедури и формалности и др.

            В мониторинговия доклад от 17 май 2006 г. за напредъка на България във връзка с предстоящото й асоцииране в глава 25-Митнически съюз бе специално отбелязан значимият напредък на Агенция "Митници" в областта на прилагане на последващия контрол и на опростените процедури за деклариране.

През първото полугодие на 2006 година със заповед на дирeктора на Агенция "Митници" бяха утвърдени указания за извършване на проверки от звената за последващ контрол. В тях бяха отразени постиженията на правото и практиката на отделните държави-членки на ЕС и препоръките на ЕК за въвеждане на стандартизиран подход при извършването на такъв вид митнически контрол на цялата територия на ЕС.

Общият брой на извършените проверки от звената за последващ контрол за отчетния период е 88, като 38 от тях са планови в рамките на последващия контрол, а 16 - по възникнал повод. Звената  за последващ контрол извършиха и 28 предварителни проверки във връзка с издаване на разрешения за прилагане на митнически процедури и митнически икономически режими. Бяха извършени и 6 съвместни проверки с други звена на митническата администрация и други органи и организации. Участие в тях взеха митнически служители от отделите "МРП" и  "МРР".

Целите на извършените проверки бяха свързани с установяване  на законосъобразността на действията на икономическите оператори при поставяне на стоки под режим внос, временно изнасяне на стоки, поставени под митнически режим пасивно усъвършенстване; активно усъвършенстване по системата с отложено плащане; временен внос; реимпорт с едновременно поставяне на стоки под режим внос, които не са предмет на митнически облекчения; реимпорт с едновременно поставяне на стоки под режим внос, които са предмет на митнически облекчения, митническо складиране. Прилагане на опростени процедури за облекчено деклариране при прилагане на процедурите самолетно снабдяване и зареждане на обекти за валутна търговия под митнически контрол, реекспорт.  

         Основните групи стоки,  проверявани от звената за последващ контрол, са  месо и месни продукти, плодове и зеленчуци, лекарства и лекарствени средства, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания, медни и месингови суровини и изделия, дизелово гориво и битум, сухо мляко и суроватка, обувки, бои и лакове и др. подобни, предназначени за строителството, детски играчки, нефтени деривати, газ, кроненкоркови капачки, стоки на леката промишленост, млечни произведения, облекла, черешов пулп, риби и хайвери, захар, храни, акцизни стоки, козметика и др.

 В резултат на извършените проверки са установени за досъбиране суми на мита и други публични държавни вземания на обща стойност   3 069 609 лв. Към 20.12.2006 г. са ефективно заплатени 1 606 419лв. от дължимите публични държавни вземания.

Установени са  недължимо платени мита и други държавни вземания, подлежащи за възстановяване, на обща стойност   224 543 лв.

В резултат на предприетите действия от компетентните митнически органи по повод резултатите от извършените проверки са съставени 43 акта за установяване на  митнически нарушения.  Само  по констатациите в един от докладите за извършена проверка в рамките на последващия контрол от отдел "Последващ контрол"  в РМД Пловдив  е образувано административнонаказателно производство за отклонени от режим активно усъвършенстване стоки на стойност  1 340 118 лв.      

 Звената за последващ контрол извършиха и други дейности, свързани с анализ на риска от несъбиране на публични държавни вземания и участие в изготвяне на рисков  профил за митническото учреждение.

            Във връзка с прилагането на двустранните спогодби за сътрудничество и взаимна помощ в митническата дейност бяха извършени общо 4 проверки от отделите  "Последващ контрол" в РМД Русе и РМД Бургас. Поводът за извършените проверки са отправени молби за административна помощ от митническите администрации на Република Гърция и Република Хърватска.

 

Европейска интеграция

През 2006г. продължи усилената работа на Българската митническа администрация по покриването на критериите за хармонизация на законодателството и постигането на административен капацитет за членство в Европейския съюз (ЕС). През м.февруари 2006г. беше проведено мониторингово посещение на експерти от Европейската Комисия, които потвърдиха цялостната положителна оценка от предишното си посещение и отчетоха последователен напредък в развитието на капацитета на българската митническа администрация. Агенция "Митници" подготви и взе участие в работата на заседанията на многодисциплинарния Под-комитет 8 Европейски съюз-България, проведени на 14.02.2006г. (сътрудничество в областта на наркотиците) и 20.03.2006г. (митници).

      Продължи укрепването на административния капацитет на Агенция "Митници" във връзка с прилагане на последващия контрол и с администриране на акцизите във вътрешността на страната.

      Глава 25 "Митнически съюз" бе първата от преговорните глави, изцяло в зелената зона - без никакви критики и препоръки в последния Мониторингов доклад на Европейската комисия за степента на готовност на България за членство в Европейския съюз.         Беше своевременно изпълнен Планът за действие за 2006г. към "Стратегията за ускоряване присъединяването на Република България към ЕС" и продължи актуализирането на Националната хармонограма за съответствието на българското законодателство с acquis communautaire.      Беше изготвен и изпълнен План за действие в областта на традиционните собствени ресурси.

      Започна участието на служители от Агенция "Митници" като активни наблюдатели в работните органи на Съвета на ЕС - Работната група по митнически съюз (законодателство и политика), Работната група по митническо сътрудничество, Консултативния комитет по собствените ресурси - традиционни собствени ресурси и др.

      Продължи активното участие на Агенция "Митници" в програма "Митници 2007". През 2006г. 17 митнически служители са взели участие в 7 семинара, 28 са участвалите в обмени на опит с митническите администрации на държавите-членки и 82 са участниците в 46 работни групи, организирани от ЕК в рамките на програмата.

 

 

Международно сътрудничество

Международни срещи

 

През 2006 г. Агенция "Митници" беше домакин на две важни международни прояви в София.  На 11 и 12 май 2006 г. се проведе  регионален ТИР семинар по прилагане на конвенция ТИР. В периода 12 - 14 юни 2006 г. бяхме домакини на съвещанието на работната група по предотвратяване нелегалния трафик на наркотици на летищата в Европа към Групата "ПОМПИДУ" при Съвета на Европа.

Международни договори

 

През изминалата година бяха ратифицирани и обнародвани в Държавен вестник три конвенции от съществено значение за митническата дейност. Международната конвенция по Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, обнародвана на 17.02.2006 г., заедно с всички препоръки на Световната митническа организация (СМО) за изменение на Международната конвенция.  На 4 октомври 2006 г. бяха ратифицирани Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации (Конвенция Неапол ІІ) и Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за използване на информационните технологии за митнически цели (Конвенция CIS) и трите протокола към нея. С ратифицирането на тези две конвенции бяха изпълнени задължения, произтичащи от Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

 

 Сътрудничество в рамките на Световната митническа организация

 

            През изминалия период нашата администрация участва редовно в работата на структурите на Световната митническа организация (СМО) - Съвет, комитети, работни групи, целеви групи, както и в редица семинари, конференции, симпозиуми, организирани от или с подкрепата на СМО.

            По-важните форуми,проведени през 2006 г.,  в които Агенция "Митници" взе участие са, както следва:

 • O 105/106 сесия на Съвета за митническо сътрудничество (юни 2006 г., Брюксел, Белгия);
 • O Трета конференция на ръководителите на митническите администрации от Европейския регион на СМО (февруари 2006 г. в Баку, Азербайджан);
 • O Регионален семинар за Югоизточна Европа, посветен на Рамката от стандарти на СМО за сигурност и улесняване на глобалната търговия (SAFE),(март 2006 г. в Белград, Сърбия);
 • O Регионален конгрес за борба срещу фалшифицирането и пиратството за региона на Източна Европа и Централна Азия (11-12 юли 2006 г., Букурещ, Румъния);
 • O 15-та среща на ръководителите на звената за митническо разследване и разузнаване от европейските страни (2-4 октомври 2006 г., Талин, Естония) и др.

            В изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членството в СМО, през отчетния период БМА прие Препоръката на Съвета за митническо сътрудничество относно противодействие на митническата търговска измама, която се прилага от 30.10.2006 г.

            Българската митничарска администрация винаги е отговаряла точно и навреме на всички искания от Секретариата на СМО и от регионалния заместник-председател на Съвета за предоставяне на информация, отговори на въпросници, проучвания, запитвания с цел принос към работните документи на СМО. Като членки на RILO за Източна и Централна Европа на СМО и на Мрежата за борба с измамата (CEN) на СМО, предоставяме редовно актуална информация относно случаи на митнически нарушения, в това число данни за разкрити случаи на незаконен трафик на наркотици и прекурсори.

Регионално сътрудничество

 

            В месеците февруари, юли и септември 2006 г. се проведоха три мисии на Световната банка по подготовката на втория проект "Улесняване на търговията и транспорта в Югоизточна Европа" (УТТЮЕ II) за България.   

Представителят на Агенция "Митници" участва в двете редовни заседания на Съвместния комитет за сътрудничество към Регионалния ИСЮЕ център за борба с транс-граничната престъпност (ИСЮЕ център), състояли се съответно на 25 и 26 май 2006 г. и 26 и 27 октомври 2006 г., както и в други работни срещи на Регионалния център в Букурещ, Румъния. Съвместно с директора на Националната полиция участвахме в конференцията на ръководителите на митническите администрации и полицейските служби на страните-членки на ИСЮЕ центъра, която беше проведена в Букурещ на 29 ноември 2006 г.  

            Агенция "Митници" продължи да участва в дейностите за задълбочаване на сътрудничеството между митническите администрации на страните-членки на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС). В тази връзка участвахме във Второто заседание на Временната експертна група на ЧИС по въпросите на митническото сътрудничество, проведено в Истанбул на  9 - 10 октомври 2006 г.

Двустранно сътрудничество

 

През 2006 г. Българската митническа администрация продължи да задълбочава двустранното сътрудничеството не само в Европейския регион, но и със страни от Близкия изток и Азия.

На 26.07.2006 г. в Русе се проведе годишна редовна среща между делегации на митническите администрации на България и Румъния, водени от техните ръководители. На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с предстоящото закриване на митнически пунктове по българо-румънската граница в светлината на предстоящото присъединяване на двете страни към ЕС, както и други въпроси от взаимен интерес. Като продължение на срещата в Русе беше срещата в Констанца, Румъния, проведена в периода 1-3 септември 2006 г. Основни въпроси, разглеждани от ръководителите на двете митнически администрации, бяха относно общи мерки във връзка с прилагането на общностното законодателство  при транспортирането на стоки по река Дунав. В резултат на тези срещи, на 29.11.2006 г. в Брюксел бе подписана Съвместна декларация, целяща еднаквото прилагане на общностното законодателство от двете митнически администрации.

На 27 април 2006 г. в Загреб бе подписана Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Хърватия за взаимна помощ в митническата област. Спогодбата е в сила и се прилага от 01.01.2007 г.

            През изтеклата година беше задълбочено и сътрудничеството с Република Сърбия за разрешаване на въпроси от взаимен интерес. На 02.11.2006.г. в митница Димитровград, Република Сърбия  се проведе двустранна среща между представители на митническите администрации на Република България и Република Сърбия, посветена на въпросите на електронния обмен на митническа информация.

            На 4 декември 2006 г., в рамките на официалната церемония по откриване на общата гранична железопътна гара Димитровград в Република Сърбия, директорът на Агенция "Митници" и директорът на Управление "Митници" на Република Сърбия подписаха Правилата за работа на двете служби в общата гранична гара Димитровград.  

По време на посещението на министъра на финансите, г-н Пламен Орешарски, в Анкара на 21-23 март 2006 г. се проведе среща с ръководството на турската митническа администрация, в която взе участие директорът на Агенция "Митници". На срещата бяха разисквани проблеми в областта на двустранното митническо сътрудничество. Като продължение на разговорите през месец март в Анкара, на  17 юли 2006 г. в София се проведе среща между г-н М. Шахин, изпълняващ длъжността подсекретар на турските митници и г-н Асен Асенов, директор на Агенция Митници.

            През периода 08 - 12 юли 2006 г. делегация на Генералната митническа администрация на Китай, водена от зам.-генералния комисар (зам.-министър) на  китайските митници г-н СУН Сонгпу, посети Агенция "Митници". Китайската делегация беше приета от г-н Георги Кадиев, зам.-министър на финансите, след което беше проведена среща с г-н А. Асенов, директор на Агенция "Митници", и ръководството на Агенция "Митници". Делегацията посети РМД Пловдив, където се запозна с дейността на РМД и Митница Пловдив.

              Продължава работата по експертното съгласуване на двустранната междуправителствена спогодба за взаимна административна помощ в митническата област между  България и Бразилия.

 

Институционално изграждане и Програма  Фар

През второто полугодие на 2006 г. отдел "Институционално изграждане и Програма  Фар" изпълняваше задачите по техническото управление, координация и мониторинг на изпълнението на проектите на Агенция "Митници" (АМ) по Програма Фар 2002, 2003, 2004 и 2005; подготви информация и взе участие в месечните срещи за наблюдение на проектите по Програма Фар; подготви Шестмесечни доклади за наблюдение на проектите по Програма Фар и участва в заседанието на Секторен под-комитет за наблюдение.

Съвместно с външен консултант бе разработено Техническо задание по компонент 1.4 "Изпълнение на Техническото задание, разработено по фаза 1 на проекта за разработване на софтуер за автоматизиране на контрола на търговията с оръжия и провеждане на обучение на митнически служители от АМ за работа със системата" на проект BG2005/017-353.08.01 "Засилване на митническия контрол на бъдещите външни граници и в областта на Общата селскостопанска политика".

Съвместно с дирекция "Централна митническа лаборатория" бяха разработени технически спецификации по компонент 2.3 "Доставка на лабораторно оборудване" на проект BG2005/017-353.08.01 "Засилване на митническия контрол на бъдещите външни граници и в областта на Общата селскостопанска политика".

Проведени бяха тръжни процедури по проект BG 2004/016-711.09.02 "Развитие на процеса на компютъризация на БМА и изграждане на национална система за администриране на акцизния данък изцяло от митническата администрация"- Компонент 1.1 "Разширяване функционалността на БИМИС" и Компонент 1.2 "Техническа помощ за оценка и контрол на качеството". По Компонент 1.1 бе подписан договор с консорциум IBM България ООД, IBM Холандия и IBM Чехия на стойност 5.38 млн. евро. По Компонент 1.2 бе подписан договор с Ламбард Мениджмънт Кънслатънтс, Ирландия на стойност 498 250 евро. Официалните начални срещи и по двата проекта се проведоха на 20.12.2006 г.

Проведена бе тръжна процедура по проект BG 2005/017-353.08.01 "Засилване на митническия контрол на бъдещите външни граници и в областта на Общата селскостопанска политика", Компонент 1.6 "Доставка на специализирано техническо оборудване".

На 30.08.2006 г. по подписан договора по проект BG 2004/016-711.10.05.01.11 "Компютъризация на експортните процедури на Българската митническа администрация в съответствие със стандартите на ЕС - Разработване на система за контрол на износа" на стойност 808 256 евро. Официалната начална среща по проекта се проведе на 19.09.2006 г.

С Италианската митническа администрация бе подписан договор по туининг лайт проект "По-нататъшно подобряване на административния капацитет на Българската митническа администрация за администриране на традиционните собствени ресурси на база митни сборове".

Приключи изпълнението на договорите за услуги по проекти:

 • - BG 0203.08.02 "Завършване на Българската система за управление на транзита, включваща всички общи изисквания на Новата компютъризирана транзитна система";
 • - BG 0203.08.03 "Разработване на средства за улесняване на търговците и митническите служители";
 • - BG 2003/004-937.09.01 "Изграждане на национална мрежа от митнически лаборатории";
 • - BG 2003/004-937.09.02 "Компютъризация на БМА за прилагане правото и достиженията на Европейската Общност във връзка с информационните системи, управлявани от ГД TAXUD (Система за управление на интегрираната тарифа)";

Подписани са протоколи за окончателно приемане на специализирано оборудване за граничен контрол, доставено по Лот 2 и Лот 3 на Фар проект BG 0203.09.02 "Засилване капацитета на граничния контрол".

Завърши доставката, инсталацията и тестването на специализираното оборудване за митническите лаборатории и са подписани протоколи за временно приемане по проект BG 2003/004-397.09.02 "Доставка на оборудване за Националната мрежа от митнически лаборатории".

Завърши доставката, инсталацията и тестването на специализираното техническо оборудване по Компонент 1.3 "Доставка на специализирано техническо оборудване" по Фар проект BG 2004/016-711.09.01 "Засилване на митническия контрол на бъдещите външни граници и в областта на Общата селскостопанска политика". Подписани са протоколи за временно приемане на оборудването.

Приключи Компонент 2.2 "Доставка на специализирано оборудване" по Фар проект BG 2004/016-711.09.02 "Развитие на процеса на компютъризация на БМА и изграждане на национална система за администриране на акцизния данък изцяло от митническата администрация".

През второто полугодие на 2006 г. по Фар бе доставено специализирано оборудване на стойност близо 1 млн. евро.

 

Обучение и квалификация

В изпълнение на Програмата за обучение на служителите в Агенция "Митници" през 2006 г., утвърдена със Заповед № ЗАМ-248/20.12.2005 г. на директора на Агенция "Митници", през 2006 г. на национално ниво са проведени 214 курсове, семинари и работни срещи, в които са участвали 3180 митнически служители. На регионално ниво броят на проведените обучения е 404, а броят на участниците в тях - 3987 2.

 

Областите на проведеното специализирано обучение на национално ниво са, както следва:

            В областта на тарифната политика са проведени: 3 работни срещи на тема "Обсъждане на проблемни въпроси и новости в областта на тарифната политика"; специализирано обучение по "Практическото прилагане на Конвенцията по международната търговия със застрашени видови от дивата флора и фауна (CITES)"; 2 семинара на тема "Митнически контрол при внос и износ на опасни химикали съгласно Регламент (ЕС) 304/2003 относно износа и вноса на опасни химикали"; 2 специализирани семинара по "Опазване и охраняване на паметници на културата"; 6 семинара по проект по програма ФАР на тема "Прилагане на Европейското законодателство в областта на контрола върху трансграничното движение на отпадъци"; 2 работни срещи на тема "Обсъждане на процедурите и действията на митническите органи при неприемане на декларираните митническа стойност и тарифно класиране на стоките. Параметри на решенията за промяна на митническата стойност и тарифното класиране като индивидуални административни актове - правна рамка, обосновка, компетентност, съгласуване. Актове за митнически нарушения."; 2 семинара "Обучение на обучаващи в областта на Общата селскостопанска политика", 1 семинар за ръководители и 2 семинара за оперативни ръководители за придобиване на познания по основните въпроси, свързани с прилагането от митницата на ОСП, организирани по Проект по Програма ФАР "Развитие на правния и административен капацитет на Агенция "Митници" за въвеждане, прилагане и контрол на мерките и механизмите на ОСП"; семинар по Общата селскостопанска политика; 6 практически обучения за установяване на ефективно взаимодействие между органите, с оглед постигане на максимално противодействие на нелегалния трафик на отпадъци", организирани в рамките на Туниниг-проект на МОСВ "Укрепване на административния капаците на МОСВ, регионалните инспекции и Агенция "Митници" за прилагане изискванията на Регламент 259/93/ЕС по дейността "Наблюдение и контрол на превоза на отпадъци"; Обучение за запознаване с основните принципи на системите TARIC и TQS (Квота) и за работа с Консултационния модул на системата. -  дейност по проект по Програма ФАР BG 2003/004-937.09.02 "Система за управление на интегрираната тарифа"; семинар на тема "Процедури за митнически контрол при износа на движими паметници на културата в съответствие с изискванията на Регламент 3911/02/ЕЕС" - по проект по програма МАТРА /МАТ04/9/5/ "Укрепване на административния капацитет на Министерство на културата за пълното прилагане на правото на Общността по отношение на културното наследство"; 2 работни срещи по "Правилата за произход, свързани с прилагане на външната политика на Европейския съюз"; семинар "Преференциални правила за произход на ЕС"; семинар по правилата за произход; и работна среща "Прилагане на преходните разпоредби, съдържащи се в Договора за присъединяване - конкретни случаи.".

В областта на митническите режими и процедури са проведени: "Обучение на обучаващи по прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове и нормативните актове по прилагането му"; семинар за повишаване на познанията по европейското законодателство на акцизите - по Фар-проект BG/2004/IB/FI/04 "Развитие на правен и административен капацитет за администриране на акцизния данък изцяло от митническата администрация; 3 курса на "Обучение по Ревизираната Конвенция КИОТО"; две работни срещи по въпроси от компетенцията на дирекция "МРП", възникнали в митническите учреждения при прилагане на действащото законодателство"; Регионален семинар, организиран от Секретариата на Работна група "VP 30", към ИКЕ на ООН и ИРУ- Женева, по въпроси свързани с прилагането на Конвенция ТИР, 1975 г. на територията на Балканския полуостров.; работна среща по "Уточняване на механизма по прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове и нормативните актове по прилагането му. Отговори на възникнали въпроси по време на обучението на обучаващи по ЗАДС и нормативните актове по прилагането му, евентуални проблеми в структурираните звена по администриране на акцизите."

 

В областта на борбата с наркотрафика са проведени: работни срещи на теми "Операция 100% контрол" и "Операция по засилен контрол"; 2 основни и 2 опреснителни курса за подготовка на водачи на митнически кучета за разкриване на наркотични вещества; 2 базови курса за трафик на наркотици съответно в тежкотоварни ШМПС и морски контейнери и плавателни съдове (видове наркотици, основни маршрути, принципи на селективен контрол и анализ на риска, техники на претърсване, техники на интервюиране)".

За подобряване на ефективността и координацията на извършвания контрол върху външнотърговската дейност с оръжия, стоки и технологии с възможна двойна употреба са проведени  6 курса на тема "Списък на оръжието, стоките и технологиите с възможна двойна употреба, методи на класификация. Всеобхватна клауза. Синтетични наркотици и прекурсори"; 3 курса на тема "Контрол на външнотърговската дейност с оръжия, стоки и технологии с възможна двойна употреба. Разкриване на нарушения", с участието на лектори от Министерство на икономиката - дирекция "Международно контролирана търговия" и Министерство на вътрешните работи" - служба "КОС" и два семинара на тема "Оръжия за масово унищожаване и стоки и технологии с възможна двойна употреба (Тероризъм. Ядрено оръжие. Химическо оръжие. Биологическо оръжие.)

В областта на защита правата върху интелектуалната собственост  са проведени 2 обучения по междуведомствената система за обмен на информация и сътрудничество в областта на авторското право и сродните му права и индустриалната собственост (NIPIES), изградена в рамките на Проект по Програма ФАР BG 0201.07 "Изграждане на национална мрежа за взаимодействие и обмен на информация за закрила на правата върху интелектуалната и индустриалната собственост" между Агенция "Митници", Патентно ведомство, Министерство на културата и Министерство на вътрешните работи; работна среща на тема "Гранични мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост"; практически семинар за митнически служители, във връзка с откриване на фалшифицирани стоки, обозначени с регистрирани търговски марки", проведен съвместно с представители на регистрирани търговски марки.

В други направления от областта на митническото разузнаване и разследване са проведени 3 семинара, организирани от Евромитници съответно по теми "Измами при Общата селскостопанска политика на Европейската общност"; "Измами с алкохол, цигари и петролни продукти" и "Разследване на предполагаеми измами с произход на стоките"; семинар по "Технология на митническия контрол при претърсване на плавателни съдове. Проблеми, възникнали при констатиране теглото на стоката /разлики между кантар и контролна организация/"; специализирано обучение за работа с рентгенови апарати за пролъчване на багаж и уреди за проверка с вграден източник на йонизиращи лъчения; 3 семинара, организиран по Програма TAIEX на Европейската комисия по теми "Система за експортен контрол", "Граничен ветеринарен контрол - взаимодействие на различните служби в ГКПП и резултатите от извършване на проверки" и "Преференциални правила за произход на ЕС"; практическо и теоретично обучение по проект "Регионализация на отдел ММГ" и семинар "Сътрудничество между Европейската служба за борба с измамите и националните митници"; семинар "Интегрирано гранично управление" по проект по Програма ФАР "Засилване на митническия контрол на бъдещите външни граници на ЕС"; работна среща за "Разпореждане с изоставени и отнети в полза на държавата стоки"; работна среща на структурите по митническо разузнаване и разследване на национално и регионално ниво и 2 специализирани обучения за прилагане на Регламент 259/93/ЕС относно наблюдение и контрол на превоза на отпадъци и изработване на дългосрочен план за провеждането на контрола.

В областта на последващия контрол са проведени 2 работни срещи на тема "Организация на последващия контрол. Видове проверки. Процедура за провеждане на проверката. Взаимодейстиве с други органи и звена. Отчет и последващи действия".

В областта на превенция на корупцията и митническата етика са проведени семинар по "Вътрешно разследване на неправомерни деяния на митническите служители" и работна среща по "Противодействие на корупцията и други неправомерни действия на митническите служители. Проблеми при извършване на проверки". Проведен е курс за самообучение на тема "Превенция  и противодействие на корупцията - Етика в държавната администрация" с учебни материали на компакт-дискове, предоставени от Института по публична администрация и европейска интеграция към Министерство на държавната администрация и административната реформа. В обучението са участвали всички митнически служители, заемащи ръководни, експертни и технически длъжности.

В областта на митническите лаборатории са проведени 3 курса по "Практическо обучение за анализ на следните група продукти - храни, масла. Практическо въвеждане на методите за анализ"; 3 курса за обучение за вземане на проби за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки, курс за обучение по прилагане на Ръководство за вземане на проби за целите на митническия контрол и контрола върху акцизни стоки" и семинар "Основни принципи на работа с иззети незаконни наркотични вещества", организирани по проект на Програма ФАР "Развитие на национална митническа лабораторна мрежа"; курс "Химически състав и технология на течните горива. Рискове от злоупотреби и митническа измама/данъчна измама"; 2 курса за обучение за работа с нова инструментална и аналитична техника, съответно  HPLC и UV-VIS" и 2 семинара "Аналитични методи".

 

В областта на защита на класифицираната информация е проведен семинар по "Прилагане на Закона за защита на класифицираната информация в Агенция "Митници". Управление на документалната информация".

 

По линия на двустранното българо-френско сътрудничество 2006 са проведени 3 семинара съответно по теми: "Административно счетоводство - възникване и изискуемост на митническото задължение, гаранции, санкции за закъснение, отговорност на счетоводителите, отговорност на държавата, съотнесена към европейския бюджет", "Статут на митническия служител: деонтология, права и задължения, роля на проверката на службите, дисциплинарни процедури, отклонение от професионалните задължения" и "Мениджмънт в митническата дейност".

Проведени са 10 семинара и работни срещи в областта на митническата статистика и автоматизация и 3 семинара от компетенциите на дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността".

Останалите проведени семинари са от компетенциите на отделите "Човешки ресурси", "Правно-нормативно обслужване" и "Канцелария".

 

Проведен е седеммесечен курс за обучение на митнически инспектори. Всички са издържали успешно изпита пред комисия от Централно митническо управление.

По пилотния модул за електронно обучение "Физически контрол на автомобили" (Car search) са преминали 129 митнически служители. Модулът е разработен от Европейската комисия по Програма "Митници 2007".

В Програмата за електронно обучение на Световната митническа организация са се включили нови 36 митнически служители, като общият им брой е 113.

По програмата за задължително обучение на новоназначени служители, заемащи експертна длъжност, организирано от Института по публична администрация и европейска интеграция (ИПАЕИ), митнически служители са участвали в 2 курса на тема "Въведение в държавна служба" и в 3 семинара "Интегриране на България в Европейския съюз".

Митнически служители са участвали в чуждоезиковото обучение по английски език за начинаещи и напреднали, организирано в рамките на проект на Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР) за повишаване на езиковата квалификация по английски език на служителите от държавната администрация, както и в многомодулно обучение по френски език за начинаещи.

По проекта на МДААР за организиране на многомодулни специализации в областта на публичната администрация са включени 5 митнически служители. Обучението ще приключи през март 2007 г.

Съвместно с Университета за национално и световно стопанство - София, са проведени и четирите учебни модула от специализацията по "Международни икономически отношения и митническа политика", с участието на 20 митнически служители. Предстои защита на дипломните работи от специализантите.

Обучението, проведено в рамките на международното сътрудничество, включва:

 • - 15 обмена на 28 митнически служители и 5 семинара с 15 участника по Програма "Митници 2007" на Европейската комисия;
 • - 1 обучениe по линия на Бюрото за техническа помощ (TAIEX) на ЕК с участието на 15 митнически служители.
 • - участие на един митнически служител в обучение по Програмата за стипендии на Световната митническа организация.

 

В специализираното обучение, проведено в ИПАЕИ митнически служители са взели участие в курсове по: "Информационна сигурност и управление на сигурността на информацията. Международен стандарт ISO/IEC 177799", "Административно право и административен процес - приложни аспекти", "Комитология", "Здравословни и безопасни условия на труд в администрацията", "Практическо нормотворчество", "Системи за управление на качеството на администрацията", "Статут на служителите в държавната администрация", "Стилистика в административната документация", "Европейска терминология и превод на документи на ЕС"; немски език за начинаещи и др.

 

В изпълнение на постигнатата договореност за сътрудничество на Агенция  "Митници" с висши учебни заведения и училища е проведена учебна практика в НУЦ и РМД София на студенти от Университета за национално и световно стопанство, София; Висше транспортно училище "Тодор Каблешков", София и Стопанска академия "Д.А. Ценов", гр. Свищов и на ученици от Национална търговско-банкова гимназия-София.

 

Връзки с институциите и бизнеса

            Само в Централното митническо управление бяха регистрирани и обработени 60 741  документа, като от тях 7 378 молби на граждани и фирми, 22 659 изходящи писма са изпратени по пощата за страната и чужбина. 10 123 са регистрираните заявки за тарифни квоти. През 2006 г. са изготвени 3514 оперативни справки, от които 1 489 за специалните служби и  2 025 за данъчните служби.

През 2006 година митническата администрация обработи 3 051 229 ЕАД /митнически декларации/ и транзитни документи /ТИР карнет, АТА карнет, ЕАД за транзит и др./ От тях 1 142 295 са за режим транзит и 1 908 934 за останалите митнически режими и направления.

 През 2006 година бяха изготвени 938 оперативни справки. От тях 282 справки са за специализираните служби, 416 - за данъчните служби, 120 - за министерства и ведомства, 120 - за фирми.

И през 2006 година приоритет в работата на Пресцентъра бе прозрачността и максималната информираност на медиите и обществото за дейността на митниците. Пресцентърът на Агенция Митници поддържа ежедневни контакти с представителите на всички медии.

През годината темата "митници" присъстваше в 12 предавания в Дарик радио. Рубриката "Часът на митниците" представи в националния радиоефир редица горещи и актуални теми, свързани с митническото законодателство и различни, важни за обществото аспекти, засягащи дейността на  митническата  администрация.

В навечерието на Празника на митническия служител - 26 януари, бе организирана пресконференция с медиите, на която ръководството на Агенция "Митници" представи отчета за цяластната дейност на АМ през 2005 г.

През месец юни представител на отдела взе участие във 9-та среща на комуникационната мрежа на ОЛАФ, проведена в Брюксел на 12 - 13 юни.

В рамките на комуникационната стратегия за присъединяването на Република България към Европейския съюз бяха организирани два семинара, насочени към търговските оператори, на които бяха разяснени основни моменти в промените , които предстояха във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз. Първият семинар се проведе през месец  юли в София и Пловдив , в две дати. Темите  -  "Опростени процедури за деклариране" и "Последващ контрол", бяха  представени от експерти от Централното митническо управление и бяха широко дискутирани от представителите на бизнеса. Вторият семинар се проведе в рамките на месец октомври в София и Русе, на който темите бяха: "Преференциални и автономни мита в Европейския съюз" и "Правила за произход". И двата семинара бяха отразени в медиите в редица дописки и статии.

През месец октомври се проведе трейнинг - семинар в рамките на комуникационната мрежа на ОЛАФ, в който взе участие представител на отдела. През 3-те дена от събитието, което се състоя в София, бяха обсъдени различни теми от ежедневната работа на PR-ите на институциите, които защитават финансовите интереси на Европейския съюз.

Във всекидневната си работа пресцентърът на Агенция "Митници" осигурява десетки консултации за гражданите. Редовно се разпространява пресинформация за установени митнически нарушения както и за срещи и инициативи в митниците. За 2006 г.  година пресцентъра е разпространил над  250 прессъобщения за медиите.

На интернет страницата на Агенция "Митници" на адрес www.customs.bg е поместена полезна информация за гражданите и фирмите.

През 2006 г. са издадени шест броя на списание "Митническа хроника" и рекламна брошура на Агенция "Митници" на български и английски език Основните теми, отразени в списанието, са свързани с различните аспекти от дейността на митниците във връзка с присъединяването на България към ЕС. Поместени са коментари относно оценките на експертите от ЕК за постигнатия напредък от митническата администрация. Специално внимание е отделено на прилагането на акцизното законодателство и поемане цялостното администриране на акцизите от митниците, новата система за управление на транзита в митниците, приносът на БМА в борбата срещу пиратството и фалшифицираните стоки, подготовката на митническата лаборатория за работа в ЕС и др. Отделен брой е посветен на правилата за произход на стоките в преференциалната търговия на Общността и преференциалните й договорености, промените в митата, администрирането на тарифни квоти и въвеждането на автономни мерки за суспендиране на митата след присъединяването ни към ЕС.

Публикувана е информация за приетите нова стратегия за сътрудничество и инструкция за взаимодействие между службите за граничен контрол, за проведените във връзка с изпълнение на Комуникационната стратегия за присъединяване на България към ЕС семинари по прилагането на опростени процедури за облекчено деклариране за поставяне на стоки под различни митнически режими, прилагането на преференциалните и автономните мита в ЕС, промените в Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, опазването на културното наследство, ролята на медиите в борбата с измамите и корупцията, както и за други събития в митниците през този период.

Отразени са двете големи международни прояви, организирани с участието на Агенция "Митници" - Регионалният семинар по транзитната система ТИР и Годишната среща на групата ПОМПИДУ към Съвета на Европа, а също двустранните срещи на българската и румънската и на българската и китайската митническа администрация. Публикувани са материали за последните инициативи на СМО, развитието на концепция за "едно гише" в ЕС и на проекта на Световната банка за улесняване на търговията и транспорта в Югоизточна Европа.

В специални приложения са представени преференциалните договорености на ЕС, изискванията на европейското законодателство по отношение на износа на движими паметници на културата за трети страни, както и новите митнически униформи.

Последният брой на списанието за 2006 г. е посветен на присъединяването на България към ЕС. Акцентът е поставен върху пътя на митниците към ЕС. Кратки репортажи отразяват премахването на митническата бариера на ГКПП Кулата и преустановяването на митническия контрол на другите гранични пунктове с Гърция и Румъния. Представени са също най-важните дати и събития по пътя към българското еврочленство, историята на Общността, институциите, проектът за конституция, символите и друга интересна информация за ЕС. 

2  Данните, посочени за регионалното обучение, са взети от предоставени от регионалните митнически дирекции справки.