Българските митници са активен партньор в борбата срещу трафика на фалшифицирани и пиратски стоки

Фалшифицирането и пиратството е сериозен проблем, който засяга, икономиката на една държава, лоялната конкуренция и пазара на труда. Фалшифицирането означава производството на стоки и поставянето на регистриран отличителен знак върху тях, без съгласието на неговия притежател, както и копирането или имитирането на различни продукти, чиито външен вид или форма, или съставна част, представляват регистриран обект на интелектуална собственост.

Производството и разпространението на фалшиви стоки, които значително се отличават по качество от оригиналните, представляват сериозна заплаха и риск, тъй като подправените стоки могат да бъдат вредни и опасни за безопасността и живота на потребителите.

Агенция „Митници" осъществява активни действия по контрол и надзор спрямо фалшивите и пиратски стоки. През последните десет години българската митническа администрация се утвърди като сериозен фактор в борбата срещу трафика и разпространението на фалшифицирани стоки на единния европейски пазар.