Обява за участие в търг за отдаване под наем на обект в сградата на Централно митническо управление на Агенция "Митници"

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ В МИТНИЦА СВИЩОВ - ТРЕТА ПРОЦЕДУРА