Вълноводисперсионен рентгено флуоресцентен спектрометър.

Искров спектометър (анализ на метали и сплави)

  Апаратура за изследване на минерални горива и торове

  Апаратура за изследване на минерални горива и торове

  Апаратура за изследване на минерални горива и торове

  Апаратура за изследване на течни горива

  Апаратура за изследване на течни горива

 Апаратура за изследване на течни горива

  Апаратура за изследване на химикали и органични разтворители

Апаратура за изследване на химикали и органични разтворители

Апаратура за изследване на химикали и органични разтворители

  Апаратура за анализ на полимерни и каучукови  материали

Апаратура за анализ на полимерни и каучукови  материали

  Апаратура за изследване на изделия от текстил и хартия

Апаратура за изследване на изделия от текстил и хартия

  Апаратура за анализ на документи и ценни книжа

  Лаборатория "Хранителни продукти"

  Лаборатория "Хранителни продукти"

Лаборатория "Хранителни продукти"