Холандски проект за оборудване по външните граници на ЕС

Финансиран от правителството на Холандия, приключил през 2006г.

Доставени са мобилна рентгенова система за проверка на камиони без разтоварване и стационарна рентгенова апаратура за проверка на ръчен багаж на летища.