Проект "Развитие и укрепване на административния капацитет на Агенция "Митници" за прилагане и контрол на мерките и механизмите на Общата селскостопанска политика"  

Проектът цели развитие и укрепване на административния капацитет на Агенция "Митници" за прилагане и контрол на мерките и механизмите на Общата селскостопанска политика в съответствие с достиженията на правото на ЕО (регламенти № 1291/2000, № 800/1999, № 386/1990, № 2090/2002, № 3122/1994, № 1848/2006, № 2454/1993, № 2913/1992, 1301/2006, 4045/1989, 3002/1992 и т.н.). В рамките на проекта ще бъде оказана помощ в следните области:

1. Приемане на процедури за внос и износ на селскостопански стоки съгласно общите митнически и специфичните селскостопански правила;

2. Контрол на вноса и износа на селскостопански стоки и плащането на експортни субсидии;

3. Анализ на риска при внос и износ на селскостопански стоки и плащането на експортни субсидии.

Проектът бе одобрен от холандското Министерство на външните работи през октомври 2007 г. Първите мисии са планирани за февруари 2008 г.