Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митническо бюро Кюстендил на Митница Югозападна