Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в АМ", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Югозападна.                                                         

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", отдел „Обществени поръчки и капиталови разходи", дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" в Централно митническо управление на Агенция „Митници".      

Конкурс за 20 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Свиленград

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Оперативен контрол" в отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Свиленград                                         

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Свиленград