Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митнически пункт II ниво", Митнически пункт Връшка чука в Митница Лом  и 1 щатна бройка за длъжността „началник на митническо бюро", Митническо бюро Видин в Митница Лом

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Статистика и автоматизирана обработка на данни", дирекция „Стратегически анализи и прогнози", Централно митническо управление

Конкурс за 4 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" в отдел „Логистика и поддръжка", дирекция „Управление и поддържане на граничните контролно-пропускателни пунктове" в Централно митническо управление