Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Митническо законодателство", отдел „Последващ контрол" в Териториално митническо управление на Митница Варна.

Обява за 1 щатна бройка за длъжността началник на митнически пункт", Митнически пункт Калотина в Митница Столична

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „старши митнически инспектор", отдел „Акцизи", Митница Русе

Обява за конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" в Териториално митническо управление на Митница Столична.

Обява за конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "старши счетоводител в Агенция "Митници", отдел "Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Югозападна