Обява за конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "разследващ митнически инспектор", сектор "Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел "Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Свиленград

Обява за конкурс за 3 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Русе

Обява за за 15 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Столична

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Внос и износ", дирекция „Митнически режими и процедури", Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши разследващ митнически инспектор" и 1 щатна бройка за длъжността „разследващ митнически инспектор" в Митница Лом.

Обява за 6 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Свиленград

Обява 8 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митница Лом.

Обява за за 6 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Митническо законодателство", отдел „Последващ контрол" в Териториално митническо управление на Митница Варна.

Обява за 1 щатна бройка за длъжността началник на митнически пункт", Митнически пункт Калотина в Митница Столична

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „старши митнически инспектор", отдел „Акцизи", Митница Русе

Обява за конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" в Териториално митническо управление на Митница Столична.

Обява за конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "старши счетоводител в Агенция "Митници", отдел "Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Югозападна