Обява за конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "старши счетоводител в Агенция "Митници", отдел "Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Югозападна

Обява за конкурс за 3 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" в сектор „Експлоатация на информационни системи", отдел „Информационни технологии - Изток", дирекция „Информационни системи", Централно митническо управление, с място на работа: 2 щ. бр. в Митница Варна и 1 щ.бр. в Митница Бургас

Обява за конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Аерогара София