Конкурс за 4 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Столична

Конкурс за 12 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Столична

Конкурс за 4 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Свищов

Конкурс за 4 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Аерогара София

Конкурс за 6 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Варна

Конкурс за 3 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Бургас

Конкурс за 2 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Пловдив

Конкурс за 6 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Русе

Конкурс за 9 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Лом

Конкурс за 5 щатни бройки за длъжността "митнически инспектор" в Митница Югозападна