Конкурс за 20 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Свиленград

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността „юрисконсулт" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Борба с наркотрафика" в Териториално митническо управление на Митница Столична.

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Столична