Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „старши митнически инспектор", отдел „Приходи, пътни такси и разрешителен режим", Териториално митнически управление, Митница Лом

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността "разследващ митнически инспектор", сектор "Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел "Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Свиленград