Конкурс за 2 щатни бройки за длъжността „началник на митническо бюро", Митническо бюро София-изток и Митническо бюро Пирдоп в Митница Столична

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Митнически режими и процедури" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митническо бюро", Митническо бюро Троян в Митница Свищов

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Свищов

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „заместник-началник на митница" в Митница Бургас

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в отдел „Изследване на промишлени стоки, химически вещества и горива", дирекция „Централна митническа лаборатория" на Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за „разследващ митнически инспектор", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Свиленград

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „юрисконсулт", отдел „Правно-нормативен" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „главен счетоводител в Агенция „Митници", отдел „Финасново-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Русе

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на митница" в Митница Свиленград

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

С РЕШЕНИЕ № 399 ОТ 19.08.2014 Г. НА ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" Е ОТМЕНЕНА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОБЯВЕНИЯ СЪС ЗАПОВЕД № ЗАМ-644 ОТ 11.07.2014 Г. НА ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА" В МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД.

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Акцизи" в Териториално митническо управление на Митница Лом

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Транзит на стоки", дирекция „Митнически режими и процедури" на Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Методология и административно сътрудничество", дирекция „Акцизи" на Централно митническо управление

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Свищов