Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Свищов

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Митническо оформяне, митнически режими и процедури, тарифни и нетарифни мерки" в Териториално митническо управление на Митница Видин

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „държавен митнически инспектор" в Митница Югозападна