Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници", дирекция „Национален учебен център" в  Централно митническо управление на Агенция „Митници"

Конкурс за 20 щатни бройки за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Рентгенови системи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Конкурс за длъжност „експерт в Агенция „Митници" в отдел „Рентгенови системи" с месторабота: 10 щ. бр. в Териториално митническо управление  на Митница Бургас, 2 щ. бр. в Териториално митническо управление  на Митница Варна, 4 щ. бр. в Териториално митническо управление на Митница Столична, 5 щ. бр. в Териториално митническо управление  на Митница Лом и 7 щ. бр. в Териториално митническо управление  на Митница Югозападна