Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на сектор в Агенция „Митници", сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт I ниво" в Митнически пункт Капитан Андреево на Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Правно-нормативен", Митница Свищов

Обява за 7 щатни бройки за длъжността „ръководител на звено в митнически пункт І ниво" в Митница Бургас, от които 4 щатни бройки за Митнически пункт Лесово и 3 щатни бройки за Митнически пункт Капитан Андреево

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „началник на митнически пункт II ниво" в Митнически пункт ЖП гара Свиленград на Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", отдел „Митническа лаборатория", Териториално митническо управление на  Митница Пловдив

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" в сектор „Финансово и стопанско осигуряване на дейността", отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнителното производство" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници" отдел „Митническа лаборатория" в Териториално митническо управление на Митница Русе

Обява за 2 щатни бройки за длъжността „митнически инспектор" в Митнически пункт I ниво: МП Калотина, Митница Столична

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" на Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" на Митница Пловдив