Конкурс за 2 щ. бр. за длъжност „експерт в Агенция „Митници" в отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност" в митница Видин

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността "експерт в Агенция "Митници" в сектор „Eксплоатация на информационните системи" в отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни Системи" в Централно митническо управление

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността "експерт в Агенция "Митници" в сектор „Eксплоатация на информационните системи" в отдел „Информационни и комуникационни технологии", дирекция „Информационни Системи" в Централно митническо управление , изпълнявана по график на сменен принцип