Конкурс за 2 щатни бройки за „разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателна дейност и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Аерогара София

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „директор на дирекция в Агенция „Митници", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" в Централно митническо управление

Конкурс за 20 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Свиленград

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността „юрисконсулт" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториално митническо управление на Митница Столична

Конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Борба с наркотрафика" в Териториално митническо управление на Митница Столична.

Конкурс за 2 щ. бр. за длъжността „митнически инспектор" в Митница Столична