Конкурс за 1 щ. бр. „главен разследващ митнически инспектор" в отдел „Административнонаказателна дейност и разследващи органи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Конкурс за  1 щ. бр. „старши разследващ митнически инспектор" в отдел „Административнонаказателна дейност и разследващи органи", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление

Конкурс 1 щ. бр. за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Приходи, пътни такси и разрешителен режим" в Териториално митническо управление на Митница Бургас - по чл. 15 от Закона за държавния служител.