Обява за 1 щ. бр. за длъжността: „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни технологии-Изток", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление с място на работа Митница Варна

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни технологии-Изток", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление с място на работа Митница Варна

Обява за 2 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници" в сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни технологии-Север", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление с работно място в Митница Русе

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници", сектор „Експлоатация на информационните системи", отдел „Информационни технологии-Изток", дирекция „Информационни системи" в Централно митническо управление с място на работа Митница Бургас

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „държавен митнически инспектор" в  Митница Пловдив

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен юрисконсулт в Агенция „Митници" в отдел „Правен", дирекция „Организация и управление на човешките ресурси" в Централно митническо управление

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на отдел в Агенция „Митници", отдел „Логистика", дирекция „Управление на собствеността и логистика", Централно митническо управление

Обява за 1 щ. бр. за длъжността „главен експерт в Агенция „Митници" в отдел „Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство"  в Териториално митническо управление на Митница Бургас

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Югозападна  

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „началник на митнически пункт II ниво" в МП Олтоманци,  в Митница Югозападна

Обява за 1 щатна бройка за длъжността „старши митнически инспектор" в Митница Югозападна

Обява за 1 щатнa бройка за длъжността „митнически инспектор" в Митница Югозападна