СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР", СЕКТОР „ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР", СЕКТОР „ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР III СТЕПЕН", СЕКТОР „ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ", ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" , ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР III СТЕПЕН", СЕКТОР „ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ", ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" , ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР I СТЕПЕН", СЕКТОР „ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ", ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" , ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ ІІ НИВО" В МП СИЛИСТРА НА МИТНИЦА РУСЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ ІІ НИВО" В МП СИЛИСТРА НА МИТНИЦА РУСЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА СЕКТОР В АГЕНЦИЯ"МИТНИЦИ", СЕКТОР „ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА", ОТДЕЛ" ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ", СЕКТОР „ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ", ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" , ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ", СЕКТОР „ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ", ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" , ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ", СЕКТОР „РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ", ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" , ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ