СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В СЕКТОР „РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ", ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ-ИЗТОК", ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С МЯСТО НА РАБОТА В МИТНИЦА ВАРНА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В СЕКТОР „РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ", ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ-ИЗТОК", ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С МЯСТО НА РАБОТА В МИТНИЦА ВАРНА

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „ПОДДРЪЖКА НА ГРАНИЧНИТЕ-КОНТРОЛНО ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ", ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЛОГИСТИКА", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „ПОДДРЪЖКА НА ГРАНИЧНИТЕ-КОНТРОЛНО ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ", ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЛОГИСТИКА", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ", СЕКТОР „ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ", ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" , ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ", СЕКТОР „ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ", ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" , ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И СИГУРНОСТ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И СИГУРНОСТ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", МИТНИЦА СТОЛИЧНА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", МИТНИЦА СТОЛИЧНА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА ПЛОВДИВ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА ПЛОВДИВ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 3 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА ПЛОВДИВ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 3 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА ПЛОВДИВ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ" В МИТНИЦА ВАРНА

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ" В МИТНИЦА ВАРНА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ, ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИ", ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ, ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИ", ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „СТРАТИСТИКА И АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ", ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „СТРАТИСТИКА И АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ", ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ  

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ     

СПИСЪК НА  НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ     

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 4 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР", СЕКТОР „МИТНИЧЕСКИ МОБИЛНИ ГРУПИ", ОТДЕЛ „КООРДИНАЦИЯ И МИТНИЧЕСКИ МОБИЛНИ ГРУПИ", ДИРЕКЦИЯ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В  ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ, ОТ КОИТО 2 ЩАТНИ БРОЙКИ С МЯСТО НА РАБОТА МИТНИЦА ЛОМ И 2 ЩАТНИ БРОЙКИ С МЯСТО НА РАБОТА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 4 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР", СЕКТОР „МИТНИЧЕСКИ МОБИЛНИ ГРУПИ", ОТДЕЛ „КООРДИНАЦИЯ И МИТНИЧЕСКИ МОБИЛНИ ГРУПИ", ДИРЕКЦИЯ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В  ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ, ОТ КОИТО 2 ЩАТНИ БРОЙКИ С МЯСТО НА РАБОТА МИТНИЦА ЛОМ И 2 ЩАТНИ БРОЙКИ С МЯСТО НА РАБОТА МИТНИЦА БУРГАС  

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „,МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА ЛОМ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „,МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА ЛОМ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РАЗСЛЕДВАЩ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", МИТНИЦА ЛОМ        

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РАЗСЛЕДВАЩ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", МИТНИЦА ЛОМ        

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ   

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ   

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ", ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ", ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В СЕКТОР „СЧЕТОВОДСТВО", ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН", ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ В СЕКТОР „СЧЕТОВОДСТВО", ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН", ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на кандидати за длъжността „старши разследващ митнически инспектор" в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи", отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Митница Бургас

Предвид Решение № Р-433 от 12.06.2017 г. на директора на Агенция „Митници, издадено на основание чл. 10в, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 22, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, в списъка на допуснатите кандидати до конкурс се добавя: Соня Сиева Безиргянова-Николова.

Предвид цитираното решение, в списъка на недопуснатите кандидати до конкурс се заличава: Соня Сиева Безиргянова-Николова.

 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ РАЗСЛЕДВАЩ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР", СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ РАЗСЛЕДВАЩ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР", СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И СИГУРНОСТ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И СИГУРНОСТ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ", В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС