СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТВ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И СКЛАДОВО СТОПАНСТВО", ОТДЕЛ „ЛОГИСТИКА", ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЛОГИСТИКА" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ        

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И СКЛАДОВО СТОПАНСТВО", ОТДЕЛ „ЛОГИСТИКА", ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЛОГИСТИКА" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И СКЛАДОВО СТОПАНСТВО", ОТДЕЛ „ЛОГИСТИКА", ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЛОГИСТИКА" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И СКЛАДОВО СТОПАНСТВО", ОТДЕЛ „ЛОГИСТИКА", ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЛОГИСТИКА" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 7 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО В МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ І НИВО" В МИТНИЦА БУРГАС, ОТ КОИТО 3 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ ЛЕСОВО И 4 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ КАПИТАН АНДРЕЕВО

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 7 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО В МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ І НИВО" В МИТНИЦА БУРГАС, ОТ КОИТО 3 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ ЛЕСОВО И 4 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ КАПИТАН АНДРЕЕВО

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ ІI НИВО" В МИТНИЦА БУРГАС, ОТ КОИТО 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ Ж.П. ГАРА СВИЛЕНГРАД И 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ НЕФТОПРИСТАНИЩЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ ІI НИВО" В МИТНИЦА БУРГАС, ОТ КОИТО 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ Ж.П. ГАРА СВИЛЕНГРАД И 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ НЕФТОПРИСТАНИЩЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА СЕКТОР В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ",  ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА СЕКТОР В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ",  ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА МИТНИЧЕСКО БЮРО", МИТНИЧЕСКО БЮРО СЛИВЕН  НА МИТНИЦА БУРГАС 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА МИТНИЧЕСКО БЮРО", МИТНИЧЕСКО БЮРО СЛИВЕН  НА МИТНИЦА БУРГАС 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „ПРАВНО-НОРМАТИВЕН" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „ПРАВНО-НОРМАТИВЕН" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА СТОЛИЧНА

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА СЕКТОР В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИ ИМОТИ И КАПИТАЛОВО СТРОИТЕЛСТВО", ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА", ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЛОГИСТИКА" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ       

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА СЕКТОР В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИ ИМОТИ И КАПИТАЛОВО СТРОИТЕЛСТВО", ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА", ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЛОГИСТИКА" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ          

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА СЕКТОР В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В СЕКТОР „ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА", ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО" НА МИТНИЦА СТОЛИЧНА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА СЕКТОР В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В СЕКТОР „ФИНАНСОВО И  СТОПАНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА", ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО" НА МИТНИЦА СТОЛИЧНА

 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 4 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИ ИМОТИ И КАПИТАЛОВО СТРОИТЕЛСТВО", ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА", ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЛОГИСТИКА" С МЯСТО НА РАБОТА: МП ЛЕСОВО, МП КАЛОТИНА, МБ КУЛАТА, МБ ДОБРИЧ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 4 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИ ИМОТИ И КАПИТАЛОВО СТРОИТЕЛСТВО", ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА", ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЛОГИСТИКА" С МЯСТО НА РАБОТА: МП ЛЕСОВО, МП КАЛОТИНА, МБ КУЛАТА, МБ ДОБРИЧ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И АДМИНИСТРАТИВНА ВЗАИМОПОМОЩ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНА ВЗАИМОПОМОЩ ", ДИРЕКЦИЯ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И АДМИНИСТРАТИВНА ВЗАИМОПОМОЩ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНА ВЗАИМОПОМОЩ ", ДИРЕКЦИЯ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ