СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ", ОТДЕЛ „АКЦИЗИ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ", ОТДЕЛ „АКЦИЗИ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗДСл ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ", ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО" В ТМУ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДА КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗДСл ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ", ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО" В ТМУ НА МИТНИЦА БУРГАС  

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „СТАТИСТИКА И АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ", ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „СТАТИСТИКА И АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ", ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР" В ОТДЕЛ „ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „БОРБА С НАРКОТРАФИКА" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА СТОЛИЧНА

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „БОРБА С НАРКОТРАФИКА" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА СТОЛИЧНА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЧЕТОВОДИТЕЛ" В СЕКТОР „ФИНАНСОВО СТОПАНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА", ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО" НА МИТНИЦА СТОЛИЧНА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В СЕКТОР „ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА", ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В СЕКТОР „ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА", ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО - СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА СВИЩОВ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В СЕКТОР „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И АДМИНИСТРАТИВНА ВЗАИМОПОМОЩ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНА ВЗАИМОПОМОЩ", ДИРЕКЦИЯ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В СЕКТОР „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И АДМИНИСТРАТИВНА ВЗАИМОПОМОЩ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНА ВЗАИМОПОМОЩ", ДИРЕКЦИЯ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА СТОЛИЧНА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА СТОЛИЧНА

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В СЕКТОР „РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ" ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ", ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В СЕКТОР „РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ", ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ", ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „ВНОС И ИЗНОС", ДИРЕКЦИЯ „МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМИ И ПРОЦЕДУРИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „ВНОС И ИЗНОС", ДИРЕКЦИЯ „МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМИ И ПРОЦЕДУРИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА ЛОМ

 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА ЛОМ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „,РАЗСЛЕДВАЩ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", МИТНИЦА ЛОМ 


 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „,РАЗСЛЕДВАЩ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", МИТНИЦА ЛОМ

 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА", ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЛОМ

 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И СИГУРНОСТ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА СТОЛИЧНА 

 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И СИГУРНОСТ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА СТОЛИЧНА 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 10 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 5 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА СТОЛИЧНА - 2 Щ. БР. В ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ" И 3 Щ. БР. В СЕКТОР „МИТНИЧЕСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО", ОТДЕЛ „ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 5 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА СТОЛИЧНА - 2 Щ. БР. В ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ" И 3 Щ. БР. В СЕКТОР „МИТНИЧЕСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО", ОТДЕЛ „ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ"

СПИСЪКНА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 5 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА СТОЛИЧНА - 2 Щ. БР. В ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ" И 3 Щ. БР. В СЕКТОР „МИТНИЧЕСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО", ОТДЕЛ „ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 5 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА СТОЛИЧНА - 2 Щ. БР. В ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ" И 3 Щ. БР. В СЕКТОР „МИТНИЧЕСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО", ОТДЕЛ „ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 10 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМИ И ПРОЦЕДУРИ, ТАРИФНИ И НЕТАРИФНИ МЕРКИ", В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЛОМ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМИ И ПРОЦЕДУРИ, ТАРИФНИ И НЕТАРИФНИ МЕРКИ", В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЛОМ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 6 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ", В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЛОМ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 6 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ", В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЛОМ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 5 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА ВАРНА - 3 Щ. БР. В СЕКТОР „ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" И 2 Щ. БР. В МП ЛЕТИЩЕ ВАРНА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 5 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА ВАРНА - 3 Щ. БР. В СЕКТОР „ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" И 2 Щ. БР. В МП ЛЕТИЩЕ ВАРНА

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР", ОТДЕЛ „АКЦИЗИ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА СВИЩОВ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР", ОТДЕЛ „АКЦИЗИ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА СВИЩОВ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 4 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ", В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 4 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ", В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ РАЗСЛЕДВАЩ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР", СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ МИТНИЦА БУРГАС 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ РАЗСЛЕДВАЩ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР", СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ МИТНИЦА БУРГАС 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ", В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ", В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА", МИТНИЦА БУРГАС 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА", МИТНИЦА БУРГАС 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ЗВЕНО ПО МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „СТАТИСТИКА И АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ", ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „СТАТИСТИКА И АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ", ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ  

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „ПОДБОР И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ", ДИРЕКЦИЯ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „ПОДБОР И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ", ДИРЕКЦИЯ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА  НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „НАРКОТИЦИ, ОРЪЖИЯ И ПРЕКУРСОРИ", ДИРЕКЦИЯ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „НАРКОТИЦИ, ОРЪЖИЯ И ПРЕКУРСОРИ", ДИРЕКЦИЯ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА МИТНИЧЕСКО БЮРО", МБ ВРАЦА В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЛОМ 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ", ДИРЕКЦИЯ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ", ДИРЕКЦИЯ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН РАЗСЛЕДВАЩ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ", ДИРЕКЦИЯ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ 

СПИСЪК НА  НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 3 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ", ТМУ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 3 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ", ТМУ НА МИТНИЦА БУРГАС 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА БУРГАС 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА БУРГАС 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РАЗСЛЕДВАЩ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР",  СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РАЗСЛЕДВАЩ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР",  СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН РАЗСЛЕДВАЩ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР",  СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН РАЗСЛЕДВАЩ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР",  СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ II НИВО", МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ Ж.П. ГАРА СВИЛЕНГРАД, МИТНИЦА БУРГАС     

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 8 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО В МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ І НИВО" В МИТНИЦА БУРГАС,  ОТ КОИТО 4 Щ. БР. ЗА МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ ЛЕСОВО И 4 Щ. БР. ЗА МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ КАПИТАН АНДРЕЕВО

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 8 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО В МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ І НИВО" В МИТНИЦА БУРГАС,  ОТ КОИТО 4 Щ. БР. ЗА МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ ЛЕСОВО И 4 Щ. БР. ЗА МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ КАПИТАН АНДРЕЕВО

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА МИТНИЧЕСКО БЮРО", МИТНИЧЕСКО БЮРО СЛИВЕН В МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА МИТНИЧЕСКО БЮРО", МИТНИЧЕСКО БЮРО СЛИВЕН В МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 4 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 4 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО", ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ  НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО", ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ  НА МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 10 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ", ДИРЕКЦИЯ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 10 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ", ДИРЕКЦИЯ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ", ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ- СЕВЕР", ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ, С МЯСТО НА РАБОТА МИТНИЦА РУСЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ" И 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ", ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - ЮГ", ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ, С МЯСТО НА РАБОТА МИТНИЦА ПЛОВДИВ 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ" И 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ", ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - ЮГ", ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ, С МЯСТО НА РАБОТА МИТНИЦА ПЛОВДИВ 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 6 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЛОМ 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 6 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЛОМ 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА  

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР", ОТДЕЛ „ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР", ОТДЕЛ „ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ",  ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ" В ОТДЕЛ „ПРОИЗХОД НА СТОКИТЕ", ДИРЕКЦИЯ „ТАРИФНА ПОЛИТИКА" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ" В ОТДЕЛ „ПРОИЗХОД НА СТОКИТЕ", ДИРЕКЦИЯ „ТАРИФНА ПОЛИТИКА" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РАЗСЛЕДВАЩ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР", СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЛОМ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РАЗСЛЕДВАЩ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР", СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЛОМ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 4 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЛОМ, ОТ КОИТО 2 Щ. БР. В ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМИ И ПРОЦЕДУРИ, ТАРИФНИ И НЕТАРИФНИ МЕРКИ", 1 Щ. БР. В ОТДЕЛ „АКЦИЗИ" И 1 Щ. БР. В СЕКТОР „ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ",  ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ"

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 4 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЛОМ, ОТ КОИТО 2 Щ. БР. В ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМИ И ПРОЦЕДУРИ, ТАРИФНИ И НЕТАРИФНИ МЕРКИ", 1 Щ. БР. В ОТДЕЛ „АКЦИЗИ" И 1 Щ. БР. В СЕКТОР „ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ",  ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ"

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 5 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ, ОТ КОИТО 2 Щ. БР. В ОТДЕЛ „ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ", 2 Щ. БР. В ОТДЕЛ „БОРБА С НАРКОТРАФИКА" И 1 Щ. БР. В СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 5 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ, ОТ КОИТО 2 Щ. БР. В ОТДЕЛ „ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ", 2 Щ. БР. В ОТДЕЛ „БОРБА С НАРКОТРАФИКА" 1 Щ. БР. В СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ"

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 6 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИ ИМОТИ И КАПИТАЛОВО СТРОИТЕЛСТВО", ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА", ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЛОГИСТИКА" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С МЯСТО НА РАБОТА: МП ЛЕСОВО, МБ ВИДИН, МП КАЛОТИНА, МП ГЮЕШЕВО, МБ КУЛАТА, МБ ДОБРИЧ 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 6 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИ ИМОТИ И КАПИТАЛОВО СТРОИТЕЛСТВО", ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА", ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЛОГИСТИКА" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С МЯСТО НА РАБОТА: МП ЛЕСОВО, МБ ВИДИН, МП КАЛОТИНА, МП ГЮЕШЕВО, МБ КУЛАТА, МБ ДОБРИЧ 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИ ИМОТИ И КАПИТАЛОВО СТРОИТЕЛСТВО", ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА", ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЛОГИСТИКА" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИ ИМОТИ И КАПИТАЛОВО СТРОИТЕЛСТВО", ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА", ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЛОГИСТИКА" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ