СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА, ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", СЕКТОР „ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА, ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", СЕКТОР „ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „СИГУРНОСТ", ДИРЕКЦИЯ „СИГУРНОСТ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНA БРОЙКA ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „СИГУРНОСТ", ДИРЕКЦИЯ „СИГУРНОСТ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ", ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ", ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ СОМОВИТ, МИТНИЦА СВИЩОВ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ СОМОВИТ, МИТНИЦА СВИЩОВ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „ПРАВНО-НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ", ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА ДЕЙНОСТ И ОБЖАЛВАНЕ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „ПРАВНО-НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ", ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА ДЕЙНОСТ И ОБЖАЛВАНЕ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „ПРАВНО-НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ", ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА ДЕЙНОСТ И ОБЖАЛВАНЕ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „ПРАВНО-НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ", ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА ДЕЙНОСТ И ОБЖАЛВАНЕ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 3 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В СЕКТОР „ПОДДРЪЖКА НА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ", ОТДЕЛ „ДЪРЖАВНИ ИМОТИ", ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ, С МЯСТО НА РАБОТА: МП ЛЕСОВО, МБ КУЛАТА И МБ ДОБРИЧ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 3 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В СЕКТОР „ПОДДРЪЖКА НА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ", ОТДЕЛ „ДЪРЖАВНИ ИМОТИ", ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ, С МЯСТО НА РАБОТА: МП ЛЕСОВО, МБ КУЛАТА И МБ ДОБРИЧ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 12 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В СЕКТОР „ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ И БОРБА С НАРКОТРАФИКА", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 12 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В СЕКТОР „ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ И БОРБА С НАРКОТРАФИКА", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА, ОТДЕЛ „БОРБА С НАРКОТРАФИКА"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА, ОТДЕЛ „БОРБА С НАРКОТРАФИКА"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР", СЕКТОР „ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ" В ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В СЕКТОР „ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ         

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЧЕСКИ ПУНК ЛЕТИЩЕ СОФИЯ-ТОВАРИ НА МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МП ЛЕТИЩЕ СОФИЯ-ТОВАРИ НА МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ        

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 40 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА БУРГАС, ОТ КОИТО 24 Щ. БР. ЗА МП КАПИТАН АНДРЕЕВО, 8 Щ. БР. ЗА МП ЛЕСОВО И 8 Щ. БР. ЗА СЕКТОР „ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ"

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 40 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА БУРГАС, ОТ КОИТО 24 Щ. БР. ЗА МП КАПИТАН АНДРЕЕВО, 8 Щ. БР. ЗА МП ЛЕСОВО И 8 Щ. БР. ЗА СЕКТОР „ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ"

СПИСЪК НА  ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 11 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА, ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", СЕКТОР „ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ"

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 11 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА, ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", СЕКТОР „ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА, ОТДЕЛ „АКЦИЗИ"

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА, ОТДЕЛ „АКЦИЗИ"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И СИГУРНОСТ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И СИГУРНОСТ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ