СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ", ОТДЕЛ „ПРАВНО-НОРМАТИВЕН" В МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В ОТДЕЛ „ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В ОТДЕЛ „ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ     

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ     

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „ПОДБОР И КАРИЕРНО РАЗНИТИЕ", ДИРЕКЦИЯ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „ПОДБОР И КАРИЕРНО РАЗНИТИЕ", ДИРЕКЦИЯ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНИ БРОЙКИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА СЕКТОР В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В МИТНИЦА БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА СЕКТОР В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В МИТНИЦА БУРГАС