ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

В списъка за допуснати кандидати до конкурс за 1 щ. бр. за длъжността „експерт в Агенция „Митници", сектор „Международно сътрудничество и административна взаимопомощ", отдел „Митническо разузнаване и административна взаимопомощ", дирекция „Митническо разузнаване и разследване" в Централно митническо управление името под номер 21 - Росица Иванова Цанова да се чете Ралица Иванова Цанова.

 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА ЛОМ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В МИТНИЦА ЛОМ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РАЗСЛЕДВАЩ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ" В ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" НА МИТНИЦА СВИЩОВ С МЯСТО НА РАБОТА В МИТНИЧЕСКО БЮРО ПЛЕВЕН

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РАЗСЛЕДВАЩ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ" В ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" НА МИТНИЦА СВИЩОВ С МЯСТО НА РАБОТА В МИТНИЧЕСКО БЮРО ПЛЕВЕН

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ" В СЕКТОР „РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ", ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" , ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 2 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ" В СЕКТОР „РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ", ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" , ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ", СЕКТОР „ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ", ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" , ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ" В СЕКТОР „РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ", ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - ЗАПАД" , ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С МЯСТО НА РАБОТА МИТНИЦА СТОЛИЧНА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ" В СЕКТОР „ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ", ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - ЗАПАД" , ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С МЯСТО НА РАБОТА МИТНИЦА СТОЛИЧНА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В СЕКТОР „ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ", ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ-ЗАПАД", ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В СЕКТОР „ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ", ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ-ЗАПАД", ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЧЕТОВОДИТЕЛ" В СЕКТОР „ФИНАНСОВО СТОПАНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА", ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО" НА МИТНИЦА СТОЛИЧНА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И АДМИНИСТРАТИВНА ВЗАИМОПОМОЩ", ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНА ВЗАИМОПОМОЩ", ДИРЕКЦИЯ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ" В ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 4 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ" В МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 4 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ" В МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМИ И ПРОЦЕДУРИ, ТАРИФНИ И НЕТАРИФНИ МЕРКИ", В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЛОМ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР" В ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМИ И ПРОЦЕДУРИ, ТАРИФНИ И НЕТАРИФНИ МЕРКИ", В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЛОМ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 6 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ", В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЛОМ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 6 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОТДЕЛ „РЕНТГЕНОВИ СИСТЕМИ", В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЛОМ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА", ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЛОМ        

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", СЕКТОР „ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА", ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО" В ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИТНИЦА ЛОМ        

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ, С МЯСТО НА РАБОТА РЕГИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР РУСЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ, С МЯСТО НА РАБОТА РЕГИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР РУСЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РАЗСЛЕДВАЩ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР", СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ‘, ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РАЗСЛЕДВАЩ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР", СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ‘, ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ