СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ, С МЯСТО НА РАБОТА РЕГИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР РУСЕ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ", ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР", ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ, С МЯСТО НА РАБОТА РЕГИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР РУСЕ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РАЗСЛЕДВАЩ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР", СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ‘, ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 1 Щ. БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РАЗСЛЕДВАЩ МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОР", СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ОРГАНИ‘, ОТДЕЛ „МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ", ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ