Втори проект "Улесняване на търговията и транспорта в Югоизточна Европа" (УТТЮЕ II) за България

 

Вторият проект "Улесняване на търговията и транспорта в Югоизточна Европа" (УТТЮЕ II) за България е логично продължение на успешно приключилия първи проект- част от регионалната програма на Световната банка за улесняване на търговията и транспорта в Югоизточна Европа.

 

Основна цел на проекта УТТЮЕ II е улесняване на регионалната търговия и транспорт чрез подобряване на капацитета, ефективността и качеството на услугите на избрани гранични пунктове на външните граници на Европейския съюз (ЕС), с фокус върху транс-европейските транспортни коридори (коридор IV: Капитан Андреево-София-Видин; коридор Xc: Капитан Андреево-София-Калотина; и коридор VII: р. Дунав).

 

Целите на проекта ще бъдат изпълнени чрез подобрения на сградите, съоръженията и инфраструктурата на граничните пунктове и модернизация на оборудването на граничните служби, чрез модернизация на комуникационните системи за обмен на информация между граничните служби, както и чрез усъвършенстване на координацията и сътрудничеството между заинтересованите страни.

 

Проектът има четири компонента: Компонент 1 "Подобряване на физическия капацитет и условията на работа на избрани гранични пунктове на външните граници на ЕС, с особен акцент върху транс-европейската транспортна мрежа"; Компонент 2 "Изграждане на подходен път към ГКПП Капитан Андреево"; Компонент 3 "Улесняване на обмена на данни на граничните пунктове и ускоряване на процедурите за обработка на граничните служби; и Компонент 4 "Изграждане на капацитета и подкрепа за изпълнението на проекта".