НОВО ЗА ТЕСТ Единен формат за подаваните в електронна форма данни от електронен акцизен данъчен документ (е-АДД) версия 2.6.5 - в сила от 01.04.2014 г.

 

НОВО ЗА ТЕСТ Единен формат за подаваните в електронна форма данни от електронна акцизна декларация (АД), рекапитулативна декларация(РкД) и дневник складова наличност (ДСН) версия 2.5.9 - в сила от 01.04.2014 г. 

 

 НОВО Единен формат за подаваните в електронна форма данни от електронен акцизен данъчен документ (е-АДД) версия 2.6.4.1 - в сила от 26.03.2014 г.

 

Единен формат за подаваните в електронна форма данни от електронен акцизен данъчен документ (е-АДД) версия 2.6.4 - в сила от 12.03.2014 г.

 

Единен формат за подаваните в електронна форма данни от електронен акцизен данъчен документ (е-АДД) версия 2.6.3.

 

Единен формат за подаваните в електронна форма данни от електронен акцизен данъчен документ (е-АДД) версия 2.6.2.

 

НОВО Единен формат за подаваните в електронна форма данни от електронна акцизна декларация (АД), рекапитулативна декларация(РкД) и дневник складова наличност (ДСН) версия 2.5.8. 

Единен формат за подаваните в електронна форма данни от електронен акцизен данъчен документ (е-АДД) версия 2.6.1.

НОВО Единен формат за подаваните в електронна форма данни от електронна акцизна декларация (АД), рекапитулативна декларация(РкД), дневник складова наличност (ДСН) и електронен акцизен данъчен документ (е-АДД) версия 2.0. 

 

Единен формат за подаваните в електронна форма данни от електронна акцизна декларация (АД), рекапитулативна декларация(РкД) и дневник складова наличност (ДСН) версия 2.5.7. 

Единен формат за подаваните в електронна форма данни от електронен акцизен данъчен документ (е-АДД) версия 2.6.0. 

Заповед № ЗАМ-688/01.08.2013 г. на директора на Агенция „Митници", с която се утвърждават изискванията и формата за подаваните по електронен път данни съгласно чл. 121а от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

 

Приложение 1 към Заповед № ЗАМ-688/01.08.2013 г.

 

Единен формат, утвърден от директора на Агенция "Митници" във връзка с внедряване на БАЦИС от 01.04.2013 г.

Функционална спецификация на системата за движение и контрол на акцизни стоки - Фаза 3, влизаща в сила от 01.01.2012г.


Единен формат за подаваните в електронна форма данни от акцизна декларация, рекапитулативна декларация и дневник на складовата наличност - v. 3.51 от 01.08.2012


Ръководство на потребителя за работа с EMCS бизнес уеб приложението

Указания за прилагане на приложение 7к към ППЗАДС- Национални кодове