ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СУМИ В ДРУГА ВАЛУТА И СРОКОВЕ

 

  

До 30.04.2016 г.

Курсове на чуждестранни валути към българския лев се използват при изчисляването на митническата и статистическата стойности на внасяните стоки и респективно на дължимите държавни вземания.

Разпоредбите относно обменните курсове, използвани за митнически цели, са регламентирани в чл. 35 на Регламент (ЕИО) № 2913/92 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (МК) и членове 168 до 172 от Регламент на Съвета (ЕО) № 2454/93 от 2 юли 1993 г. въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент на Съвета (ЕИО) № 2913/92 за създаване на Митническия кодекс на Общността (ППМКО). Обменните курсове следва да отразяват ефективно текущата стойност на валутите при търговски сделки, изразена във валутата на съответната държава - членка, да са публикувани от компетентните органи на съответната държава-членка (БНБ за Република България) и да се прилагат в рамките на определен период.

В съответствие с разпоредбите на чл. 169 от ППМКО, ал. 1 и 2, регистрираните и публикувани от БНБ обменни курсове на чуждестранните валути към българския лев от предпоследната сряда на предшестващия месец се приемат за курсове, които трябва да бъдат използвани за митнически цели в рамките на следващия календарен месец, освен ако не бъдат заменени. При отклонение от 5 % или повече от 5% на текущия курс на БНБ от действащия курс за митнически цели тези курсове се заменят с други съгласно разпоредбите на чл. 171, ал. 1 и ал. 2.

 

От 01.05.2016 г.

Когато елементите, използвани за определяне на митническата стойност на стоките, са изразени във валута, различна от българския лев, обменният курс, който се използва, е обменният курс, публикуван от Българската народна банка, в предпоследната сряда на всеки месец. Когато на посочения ден не е публикуван обменен курс, се прилага последният публикуван курс.

Обменният курс се прилага за период от един месец, считано от първия ден на следващия месец.

Когато не е публикуван обменен курс, курсът, който се използва за преизчисляване на суми в друга валута за целите на определяне на митническата стойност на стоките, трябва да отразява възможно най-точно стойността в български лева.

Разпоредбите относно обменните курсове, използвани за преизчисляване на суми в друга валута за целите на определяне на митническата стойност на стоките са регламентирани в чл. 53, параграф 1, буква „а" от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза и чл. 146 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.11.2018 г. до 30.11.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.21730
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.63489
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.31264
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.71971
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.47292
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.57105
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62162
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.21666
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.18998
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.63330
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.05108
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.13002
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.66485
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.34722
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 100 1.42449
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.52359
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.51480
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.87831
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.12170
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.06163
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.12352
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.19544
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.54284
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.19796
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.62990
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.88805
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.24385
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.21819
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 3.00939
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.71730
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.19656
ЕВРО EUR 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.10.2018 г. до 31.10.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.21412
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.02583
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.29217
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.73021
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.44531
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.68982
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62186
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.20219
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.13717
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.63287
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.04790
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.12695
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.68182
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.31592
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 100 1.52323
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.49368
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.49441
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.94376
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.04632
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.04863
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.10599
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.10336
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.55363
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.20401
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.50526
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.88281
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.22293
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.16445
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 2.67059
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.67638
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.14373
ЕВРО EUR 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.09.2018 г. до 30.09.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.23904
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.16915
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.29303
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.71549
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.46109
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.60284
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62218
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.17488
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.14493
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.63252
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.05633
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.15483
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.63138
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.40895
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 100 1.56717
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.52704
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.50570
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.93804
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.10414
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.02032
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.12930
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.15314
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.56746
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.20744
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.47791
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.86137
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.23318
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.14435
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 2.79121
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.68374
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.17961
ЕВРО EUR 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.08.2018 г. до 31.08.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.23834
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.36530
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.27093
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.68446
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.50612
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.56520
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62373
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.19465
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.14594
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.64559
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.03763
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.16936
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.62207
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.45448
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 100 1.57221
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.49391
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.48513
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.85881
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.15506
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.05827
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.13877
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.14629
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.53757
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.20067
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.66801
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.89665
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.23140
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.04939
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 3.48502
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.68446
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.26134
ЕВРО EUR 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.07.2018 г. до 31.07.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.24670
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.51975
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.27018
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.69527
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.60941
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.57047
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62439
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.22562
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.15288
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.64888
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.03372
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.19841
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.64733
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.48013
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 100 1.55471
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.53531
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.52563
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.25963
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.22261
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.06544
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.16052
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.16150
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.53242
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.18852
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.65657
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.90339
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.24432
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.14868
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 3.55974
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.68926
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.23500
ЕВРО EUR 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.06.2018 г. до 30.06.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.25825
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.54421
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.29448
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.68635
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.61485
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.57692
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62545
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.22372
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.12812
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.64612
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.12096
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.17517
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.66986
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.44157
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 100 1.57983
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.52074
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.54397
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.37435
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.19463
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.05740
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.15205
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.18373
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.53915
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.22480
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.70650
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.90060
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.24148
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.19601
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 3.42611
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.67051
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.32095
ЕВРО EUR 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.05.2018 г. до 31.05.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.22600
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.65153
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.25599
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.63272
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.51308
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.72964
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62605
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.24537
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.01124
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.63667
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.30587
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.14672
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.48935
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.40433
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 100 1.58624
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.47254
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.48218
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.78350
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.06018
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.03531
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.15647
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.03427
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.69058
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.20256
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.56722
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.88001
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.20463
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.05539
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 3.85689
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.57881
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.31995
ЕВРО EUR 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.04.2018 г. до 30.04.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.22285
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.82302
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.22646
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.67036
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.51489
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.69345
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62577
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.23771
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.02893
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.62880
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.28016
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.15665
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.55575
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.44122
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 100 1.59399
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.49872
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.48482
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.58276
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.06170
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.05816
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.13989
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.05422
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.61673
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.19005
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.76945
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.93871
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.20753
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.10061
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 4.04498
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.59192
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.32803
ЕВРО EUR 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.03.2018 г. до 31.03.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.24702
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.87982
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.25366
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.69321
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.50388
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.71196
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62651
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.21090
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.03011
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.62827
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.26567
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.16711
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.54084
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.45308
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 100 1.57856
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.47710
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.47943
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.48457
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.05993
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.02845
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.16738
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.04509
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.70276
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.19571
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.80745
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.96274
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.20233
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.04301
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 4.19256
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.58856
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.36416
ЕВРО EUR 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.02.2018 г. до 28.02.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.27749
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.95938
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.28428
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.66666
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.48457
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.70801
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62700
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.24336
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.02559
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.63146
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.32934
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.18893
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.64380
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.48602
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.44737
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.48695
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.53906
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.05026
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.03150
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.17277
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.11487
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.70570
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.19274
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.81121
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.98919
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.20872
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.01084
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 4.22763
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.58341
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.32327
ЕВРО EUR 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.01.2018 г. до 31.01.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.26780
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 5.02100
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.28495
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.67136
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.50986
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.61794
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62729
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.21448
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.11037
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.59153
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.25365
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.21607
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.72446
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.57524
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.45783
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.52610
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.57929
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.05295
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 1.98193
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.15252
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.28700
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.65220
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.22572
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.81358
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.97303
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.22699
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.04184
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 4.31122
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.65119
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.30291
ЕВРО EUR 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.12.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.26158
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 5.10821
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.30659
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.68475
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.51538
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.67926
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62810
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.20226
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.13111
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.58127
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.23790
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.23163
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.72514
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.56499
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.48608
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.52779
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.85051
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.05001
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.02209
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.13824
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.28716
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.63962
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.20383
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.83669
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.97922
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.23124
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.08457
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 4.20094
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.66468
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.19923
ЕВРО EUR 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.11.2017 г. до 30.11.2017 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.30310
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 5.25775
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.32869
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.69321
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.51176
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.60875
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62746
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.19060
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.13200
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.60517
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.34454
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.23163
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.73762
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.55897
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.47476
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.47135
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.83747
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 3.94146
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.09012
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.18621
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.23390
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.62623
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.26293
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.89942
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 2.03849
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.22530
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.02010
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 4.52477
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.66468
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.23009
ЕВРО EUR 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.10.2017 г. до 31.10.2017 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.31343
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 5.20458
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.33041
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.69600
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.47736
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.49619
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62838
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.20549
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.08805
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.61377
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.34310
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.22654
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.64932
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.53357
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.46362
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.44508
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 9.17597
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 3.88532
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.09314
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.20159
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.20014
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.57247
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.25245
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.81666
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 2.05153
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.21269
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 4.92566
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 4.69677
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.62891
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.22963
ЕВРО EUR 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.09.2017 г. до 30.09.2017 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.30947
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 5.24154
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.31723
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.71685
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.48884
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.48672
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62976
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.12283
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.11801
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.64059
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.44744
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.24167
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.58093
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.58682
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.51956
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.46483
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 9.30949
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 3.87385
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.10011
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.19740
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.23572
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.56458
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.26544
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.80235
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 2.04896
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.21699
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 4.96895
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 4.73131
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.65762
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.24962
ЕВРО EUR 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.08.2017 г. до 31.08.2017 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.34588
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 5.36844
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.34514
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.77900
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.51105
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.51231
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62990
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.21035
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.17172
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.63792
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.38284
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.27336
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.73808
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.63761
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.51579
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.51115
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 9.69432
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 3.95629
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.10264
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.25053
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.33572
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.64270
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.28253
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.87236
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 2.04589
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.23999
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.04717
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 4.82016
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.69586
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.31355
ЕВРО EUR 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.07.2017 г. до 31.07.2017 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.32707
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 5.28203
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.32124
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.80145
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.57038
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.44624
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62870
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.22734
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.24927
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.63713
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.32689
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.31849
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.95523
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.72019
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.57462
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.53626
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 9.65537
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.09229
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.05535
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.26985
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.48925
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.61629
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.26107
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.95253
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.99966
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.26289
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.16050
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 4.97527
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.75458
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.34648
ЕВРО EUR 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.06.2017 г. до 30.06.2017 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.30921
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 5.32662
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.29491
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.79237
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.53093
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.38523
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62739
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.26204
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.23941
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.63153
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.34022
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.31121
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.86174
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.68734
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.56944
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.55162
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 9.36911
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.06178
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.08600
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.22784
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.50306
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.65896
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.29447
РУСКА РУБЛА RUB 100 3.08703
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 2.00798
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.25623
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.07257
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 4.89312
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.74394
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.32079
ЕВРО EUR 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.05.2017 г. до 31.05.2017 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.37203
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 5.86139
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.35680
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.82959
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.64831
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.29951
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62926
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.34428
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.34520
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.62640
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.24766
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.36836
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.97502
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.82459
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.67294
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.59997
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 9.76987
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.14459
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.13687
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.27974
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.66679
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.61738
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.31360
РУСКА РУБЛА RUB 100 3.24535
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 2.03319
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.30502
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.30280
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 4.97768
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.82362
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.37145
ЕВРО EUR 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.04.2017 г. до 30.04.2017 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.38849
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 5.84109
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.35277
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.82549
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.62764
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.23819
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62979
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.25352
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.32978
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.63987
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.32627
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.35778
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.95134
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.76640
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.62891
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.61628
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 9.45302
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.08759
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.13838
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.27391
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.60376
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.56799
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.29004
РУСКА РУБЛА RUB 100 3.12179
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 2.05650
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.29457
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.22600
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 4.99497
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.80978
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.43691
ЕВРО EUR 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.03.2017 г. до 31.03.2017 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.42128
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 6.01701
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.41634
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.83612
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.69692
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.23819
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.63075
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.30103
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.38740
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.62288
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.34145
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.39096
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.94683
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.77028
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.61839
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.62262
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 9.10633
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.16497
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.20940
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.33004
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.70991
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.54686
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.33252
РУСКА РУБЛА RUB 100 3.20736
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 2.06949
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.30284
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.28974
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 5.05879
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.85299
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.42035
ЕВРО EUR 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.02.2017 г. до 28.02.2017 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.38436
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 5.69101
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.39842
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.82685
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.68175
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.23819
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.63018
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.25240
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.36451
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.59825
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.35175
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.37459
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.80914
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.69263
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.61572
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.56543
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.45454
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.11754
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.16521
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.31812
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.67485
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.47835
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.35325
РУСКА РУБЛА RUB 100 3.09232
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 2.05168
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.28877
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.19408
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 4.84464
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.83405
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.35228
ЕВРО EUR 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.01.2017 г. до 31.01.2017 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.36371
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 5.63169
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.40384
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.82976
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.70258
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.23819
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.63085
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.32174
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.41798
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.59728
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.30344
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.39696
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.89876
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.76489
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.59908
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.57237
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 9.18023
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.18978
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.16688
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.29938
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.76107
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.43680
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.32763
РУСКА РУБЛА RUB 100 3.07191
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 2.02919
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.30076
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.21416
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 5.34278
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.87682
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.34545
ЕВРО EUR 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1.36829
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 5.45407
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1.37155
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1.82260
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2.67347
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7.23658
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2.62887
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2.29039
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 2.37843
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2.59807
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 6.30832
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1.36281
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  376 10 4.76393
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  2.68383
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1.65692
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1.56692
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 100 8.95773
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4.15057
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2.15685
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1.30051
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3.69729
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 4.42956
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4.33041
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 2.87007
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 1.99854
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1.29217
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 5.18197
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 10 5.44133
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1.84477
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 1.30465
ЕВРО EUR 978 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.11.2016 г. до 30.11.2016 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1.36790
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 5.57805
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1.36190
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1.80194
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2.64434
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7.23819
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2.62849
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2.18925
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 2.29625
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2.60517
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 6.36912
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1.37086
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  376 10 4.65054
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  2.67230
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1.72335
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1.58511
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 100 9.54762
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4.25449
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2.18321
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1.28403
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3.71182
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 4.52948
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4.34436
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 2.85014
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2.01674
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1.28436
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 5.10434
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 10 5.79952
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1.78143
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 1.28125
ЕВРО EUR 978 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.10.2016 г. до 31.10.2016 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1.33367
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 5.41226
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1.33476
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1.79714
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2.62937
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7.23792
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2.62366
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2.28237
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 2.26181
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2.60499
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 6.33878
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1.33539
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  376 10 4.64546
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  2.61895
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1.73867
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1.57652
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 100 8.88751
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4.24028
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2.11858
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1.28927
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3.66941
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 4.55745
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4.39562
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 2.72727
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2.04375
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1.29123
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 5.05213
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 10 5.89674
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1.75411
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 1.27925
ЕВРО EUR 978 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.09.2016 г. до 30.09.2016 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1.32312
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 5.36388
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1.34136
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1.79582
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2.60732
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7.23792
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2.62767
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2.29746
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 2.23856
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2.61056
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 6.30933
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1.30654
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  376 10 4.60130
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  2.58616
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1.73159
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1.54616
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 100 9.36050
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4.29503
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2.11533
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1.27002
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3.73278
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 4.54432
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4.38556
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 2.67716
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2.06868
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1.28192
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 5.01328
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 10 5.87513
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1.73574
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 1.22715
ЕВРО EUR 978 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.08.2016 г. до 31.08.2016 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1.32941
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 5.46917
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1.35992
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1.79731
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2.66096
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7.23792
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2.62937
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2.33937
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 2.29006
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2.61282
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 6.20800
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1.35503
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  376 10 4.60293
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  2.64257
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1.66695
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1.55588
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 100 9.60232
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4.39947
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2.09063
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1.24909
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3.76722
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 4.46965
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4.37145
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 2.80254
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2.06564
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1.30720
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 5.06915
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 10 5.84475
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1.77593
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 1.24341
ЕВРО EUR 978 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.07.2016 г. до 31.07.2016 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1.30102
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 5.09902
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1.35831
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1.80594
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2.63493
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7.22482
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2.62937
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2.54689
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 2.23462
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2.60084
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 6.22044
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1.30490
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  376 10 4.49916
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  2.56821
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1.65734
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1.50724
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 100 9.31135
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4.30515
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2.09057
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1.24322
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3.73008
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 4.46690
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4.32132
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 2.70643
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2.09251
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1.29422
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 4.92454
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 10 5.97200
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1.73343
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 1.17985
ЕВРО EUR 978 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.06.2016 г. до 30.06.2016 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1.26012
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 4.90294
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1.33622
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1.76423
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2.65327
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7.23792
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2.62976
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2.52414
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 2.23332
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2.61195
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 6.18836
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1.29513
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  376 10 4.51933
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  2.58893
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1.58521
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1.45924
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 100 9.40832
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4.28000
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2.10792
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1.17354
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3.71661
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 4.45672
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4.34725
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 2.65086
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2.09124
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1.25866
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 4.86949
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 10 5.81072
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1.73405
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 1.09169
ЕВРО EUR 978 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.05.2016 г. до 31.05.2016 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1.34366
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 4.84572
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1.35624
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1.78794
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2.65817
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7.23819
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2.62774
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2.47260
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 2.21569
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2.60697
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 6.32852
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1.30618
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  376 10 4.57333
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  2.59645
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1.57474
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1.52200
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 100 9.92505
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4.45013
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2.11817
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1.20500
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3.71647
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 4.56170
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4.36306
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 2.62012
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2.13418
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1.28285
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 4.93199
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 10 6.10987
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1.71881
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 1.21012
ЕВРО EUR 978 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 27.04.2016 г. до 30.04.2016 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1.32329
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 4.81732
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1.33267
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1.79533
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2.69220
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7.23363
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2.62380
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2.47620
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 2.25773
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2.59342
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 6.23293
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1.32501
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  376 10 4.55501
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  2.62114
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1.55212
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1.50381
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 10 1.00329
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4.37810
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2.06174
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1.17284
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3.77224
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 4.59514
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4.37987
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 2.57862
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2.11865
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1.27999
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 4.97527
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 10 6.09084
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1.75081
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 1.21012
ЕВРО EUR 978 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.04.2016 г. до 26.04.2016 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1.32329
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 4.81732
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1.33267
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1.79533
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2.69220
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7.23363
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2.62380
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2.47620
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 2.25773
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2.59342
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 6.23293
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1.32501
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  376 10 4.55501
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  2.62114
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1.55212
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1.50381
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 10 1.00329
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4.37810
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2.06174
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1.17284
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3.77224
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 4.59514
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4.37987
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 2.57862
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2.11865
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1.27999
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 4.97527
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 10 6.09084
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1.75081
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 1.14059
ЕВРО EUR 978 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 30.03.2016 г. до 31.03.2016 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1.33504
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 4.59946
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1.34007
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1.77255
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2.69083
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7.23203
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2.62018
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2.51279
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 2.25420
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2.56762
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 6.31015
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1.30222
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  376 10 4.49916
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  2.56401
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1.53881
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1.50381
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 10 1.00705
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4.37810
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2.03828
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1.15716
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3.68753
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 4.44719
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4.39019
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 2.57862
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2.06479
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1.24551
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 4.92926
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 10 5.93377
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1.75631
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 1.12198
ЕВРО EUR 978 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 16.03.2016 г. до 29.03.2016 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1.33504
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 4.59946
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1.34007
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1.77255
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2.69083
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7.23203
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2.62018
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2.51279
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 2.25420
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2.56762
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 6.31015
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1.30222
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  376 10 4.49916
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  2.56401
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1.53881
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1.42945
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 10 1.00705
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4.16675
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2.03828
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1.15716
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3.68753
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 4.44719
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4.39019
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 2.44256
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2.06479
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1.24551
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 4.92926
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 10 5.93377
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1.75631
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 1.12198
ЕВРО EUR 978 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 09.03.2016 г. до 15.03.2016 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1.25141
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 4.59946
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1.34007
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1.77255
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2.69083
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7.23203
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2.62018
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2.51279
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 2.25420
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2.56762
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 6.31015
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1.30222
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  376 10 4.49916
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  2.56401
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1.53881
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1.42945
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 10 1.00705
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4.16675
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2.03828
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1.15716
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3.68753
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 4.44719
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4.39019
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 2.44256
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2.06479
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1.24551
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 4.92926
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 10 5.93377
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1.75631
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 1.12198
ЕВРО EUR 978 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.03.2016 г. до 08.03.2016 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1.25141
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 4.35927
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1.27109
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1.77255
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2.69083
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7.23203
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2.62018
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2.51279
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 2.25420
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2.56762
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 6.31015
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1.30222
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  376 10 4.49916
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  2.56401
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1.53881
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1.42945
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 100 9.37351
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4.16675
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2.03828
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1.15716
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3.68753
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 4.44719
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4.39019
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 2.29591
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2.06479
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1.24551
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 4.92926
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 10 5.93377
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1.75631
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 1.12198
ЕВРО EUR 978 1 1.95583
 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.02.2016 г. до 29.02.2016 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1.22885
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 4.38930
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1.22507
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1.78909
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2.72521
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7.23256
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2.62042
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2.54004
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 2.29111
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2.55097
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 6.21372
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1.28435
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  376 10 4.51068
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  2.63722
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1.53664
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1.47447
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 100 9.75832
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4.08009
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2.02362
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1.14149
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3.74544
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 4.37526
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4.31503
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 2.21748
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2.09334
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1.24599
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 4.94121
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 10 5.87213
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1.79319
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 1.06937
ЕВРО EUR 978 1 1.95583

 

Таблица с валутните курсове,

валидни за периода от 27.01.2016 г. до 31.01.2016 г.

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1.22885
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 4.51578
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1.28877
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1.80894
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2.76603
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7.23497
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2.62116
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2.66825
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 2.31166
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2.55948
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 6.21194
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1.31142
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  376 10 4.60358
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  2.70610
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1.48259
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1.52578
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 100 9.75832
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4.15595
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2.05293
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1.14149
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3.79059
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 4.60531
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4.32323
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 2.21748
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2.12382
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1.27283
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 4.96870
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 10 6.10853
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1.79171
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 1.09661
ЕВРО EUR 978 1 1.95583

Таблица с валутните курсове,

валидни за периода от 20.01.2016 г. до 26.01.2016 г.

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1.29397
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 4.51578
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1.28877
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1.80894
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2.76603
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7.23497
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2.62116
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2.66825
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 2.31166
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2.55948
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 6.21194
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1.31142
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  376 10 4.60358
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  2.70610
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1.48259
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1.52578
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 10 1.04193
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4.15595
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2.05293
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1.21352
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3.79059
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 4.60531
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4.32323
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 2.37618
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2.12382
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1.27283
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 4.96870
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 10 6.10853
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1.79171
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 1.09661
ЕВРО EUR 978 1 1.95583

Таблица с валутните курсове,

валидни за периода от 01.01.2016 г. до 19.01.2016 г.

Наименование на валутата

Буквен код

Цифров код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 036 1 1.29397
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 986 10 4.51578
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 124 1 1.28877
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 756 1 1.80894
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 156 10 2.76603
ЧЕШКА КРОНА CZK 203 100 7.23497
ДАТСКА КРОНА DKK 208 10 2.62116
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 826 1 2.66825
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 344 10 2.31166
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 191 10 2.55948
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 348 1000 6.21194
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 360 10000 1.31142
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  376 10 4.60358
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  356  100  2.70610
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 392 100 1.48259
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 410 1000 1.52578
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 484 10 1.04193
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 458 10 4.15595
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 578 10 2.05293
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 554 1 1.21352
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 608 100 3.79059
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 985 10 4.60531
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 946 10 4.32323
РУСКА РУБЛА RUB 643 100 2.53568
ШВЕДСКА КРОНА SEK 752 10 2.12382
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 702 1 1.27283
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 764 100 4.96870
ТУРСКА ЛИРА TRY 949 10 6.10853
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 840 1 1.79171
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 710 10 1.17390
ЕВРО EUR 978 1 1.95583