Банкови сметки на Агенция "Митници" за приходи от митни сборове, ДДС от внос, акциз от внос, акциз при сделки в страната, глоби, лихви и неустойки 

 

С П И С Ъ К на набирателните сметки на митническата администрация за внасяне на депозити - в лева