Александър Тухолка

АЛЕКСАНДЪР ТУХОЛКА

Ръководител на Отдел „Митници"
към Съвета на императорския руски комисар,
съществувал за кратко през 1878 г.