Янко Чакалов

ЯНКО ЧАКАЛОВ

Началник на Отделението за косвените данъци
в Министерството на финансите
18.05.1901 - 31.01.1917