Йордан Митков

ЙОРДАН МИТКОВ

Началник на Отделението за митниците
в Министерството на финансите
20.07.1925 - 31.01.1936