Михаил Петров

МИХАИЛ ПЕТРОВ

Началник на Отделението за митниците
в Министерството на финансите
01.02.1936 - 01.04.1940