Стефан Узунов

СТЕФАН УЗУНОВ

Началник на Отдела за митниците
в Министерството на финансите
01.04.1940 - 13.09.1944