Николай Николов

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Началник на Управление „Митници
и митнически контрол" в Министерството на
финансите
01.09.1980 - 06.08.1990