Заповед на Министъра на Финансите за промяна на структурата на митническата администрация-30.11.2009

Информация за търговския сектор за организацията на митническите учреждения във връзка с преструктурирането на митническата администрация

 

 

 

 Уточнение: Настоящата концепция е публикувана през август 2009 година и представлява първоначален работен вариант на предвижданата структурна реформа.